eDDO - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy
 

 

 

Ceník služby eDDO

Poplatek za zhotovení kopie

Předlohy vydané do r. 1910 včetně 1 strana předlohy 5 Kč
Předlohy vydané od r. 1911 včetně 2 Kč

 

Autorský poplatek (včetně DPH)

Tištěná kopie (jen pro knihovny)*

1 strana předlohy

2,40 Kč
Elektronická kopie 6 Kč
 
Minimální výše autorského poplatku za jednu objednávku**   12 Kč
Maximální výše autorského poplatku za jednu objednávku**   90 Kč

* Tištěná kopie je kopie, kterou knihovna získá elektronicky prostřednictvím svého uživatelského konta, ale koncovému uživateli (čtenáři) ji předá vytištěnou.

* *Jednou objednávkou se rozumí jedna el. nebo tisková rozmnoženina jednoho díla nebo jeho části. U knižních vydání literárních děl ve formě románu, novely, souboru povídek, básnické sbírka apod. a u vědeckých děl v knižní podobě, zejm. učebnic je prostřednictvím služby EDD umožněno poskytnutí pouze neúplného díla (výňatku), a to v maximálním rozsahu 20ti stran předlohy.

 

Autorský poplatek se nevybírá:

 

Výsledná cena objednávky je tvořena cenou za zhotovení kopie a autorským poplatkem odváděným agentuře DILIA (pokud ochrana majetkových autorských práv stále trvá), účtovaná cena se zaokrouhluje směrem nahoru na celou částku.

Např.:

  1. Za objednávku kopie předlohy z roku 2000 v rozsahu 6 stran, kterou koncový uživatel dostane v elektronické podobě, zaplatíte za zhotovení 6*2 Kč a autorský poplatek 6*6 Kč, celkem 48 Kč.
     
  2. Za objednávku kopie předlohy z roku 2000 v rozsahu 6 stran, kterou knihovna předá koncovému uživateli v tištěné podobě, zaplatíte 6*2 Kč a autorský poplatek 6*2,40 Kč, celkem 27 Kč.
     
  3. Za objednávku kopie předlohy z roku 1810 v rozsahu 3 strany zaplatíte pouze 3*5 Kč bez autorského poplatku, neboť autorská práva k dílu již pominula.


 

Informace pro digitalizační pracoviště

eDDO

Informace pro uživatele