eDDO - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy
 

 

Informace pro digitalizační pracoviště

Digitalizační pracoviště je knihovna, která se rozhodne zpřístupnit své fondy a poskytovat elektronické kopie dokumentů a zároveň má možnost kopie z jiných knihoven objednávat. Pokud se chcete stát digitalizačním pracovištěm, je třeba:

Po splnění těchto podmínek bude zřízeno tzv. uživatelské konto, jehož prostřednictvím lze využívat služeb eDDO. Přístupové jméno a heslo k uživatelskému kontu bude zasláno e-mailem.

 

Informace pro digitalizační pracoviště

eDDO

Informace pro uživatele