eDDO - dodavatelské centrum pro společenské a přírodní vědy
 

 

Agentura DILIA

Ceník

Všeobecné podmínky - Knihovní řád eDDO

Kontakty

Informace uživatele

1. Smlouvy

Pro knihovny:
Smlouva o uživatelském kontě (právnická osoba) + Čestné prohlášení
Smlouva o poskytování služby elektronického dodávání dokumentů koncovému uživateli

Pro jednotlivce:
Smlouva o uživatelském kontě (fyzická osoba)

Tři exempláře Smlouvy o uživatelském kontě (knihovny včetně Čestného prohlášení) doručte osobně či poštou na adresu:

Oddělení referenčních a meziknihovních služeb
Národní knihovna ČR
Klementinum 190
110 00 PRAHA 1

 

2. Vklad finančních prostředků

Uživatelské konto je možné naplnit a průběžně doplňovat těmito způsoby:

 

Informace pro digitalizační pracoviště

eDDO

Informace pro uživatele