Astronomie v Klementinu

Astronomie v Klementinu

Klementinská hvězdárna
Astronomická věž Klementina byla postavena z iniciativy rektora jezuitské university Francisca Retze.  >>

Astronomie a Klementinum
Klementinum vybudovali jezuité a Astronomickou věž zde postavili již roku 1722.  >>

Astronomické, geofyzikální a meteorologické přístroje z 19. století pro expozici v Astronomické věži Klementina
Při restaurování Astronomické věže Klementina v roce 2000 pro přístup veřejnosti byl prostor tzv. pracovny rezervován pro expozici  >>

Hvězdný glóbus Caspara Pfliegera
Autorem dvou největších glóbů v Barokním knihovním sále Klementina byl Caspar Pflieger, první správce Matematického muzea  >>

Astronomická věž Klementina. Stavební historie ve 20. století
Astronomickou věž Klementina, podobně jako ostatní velmi cenné prostory, velká rekonstrukce prováděná ve 20. a 30. letech  >>

Cínová tabulka ze sochy Atlanta
Při posledním restaurování v roce 1995 byla ze sochy Atlanta vyňata cínová tabulka o rozměrech 217x96 mm  >>

Věžní hodiny v Astronomické věži Klementina
Čas v Astronomické věži odměřoval původně hodinový stroj zhotovený královským hodinářem císaře Karla VI.  >>

Poznámka k původnímu baroknímu stroji klementinských věžních hodin
Původní barokní klementinské věžní hodiny se zachovaly a jsou ozdobou expozice měření času Národního technického muzea  >>

 

Galerie osobností
 

1. ředitel Astronomické observatoře v Klementinu: 1751-1777 2. ředitel Astronomické observatoře v Klementinu: 1777-1781 3. ředitel Astronomické observatoře v Klementinu: 1781-1799 4. ředitel Astronomické observatoře v Klementinu: 1799-1836 5. ředitel Astronomické observatoře v Klementinu: 1837-1844
Josef Stepling František Zeno Antonín Strnad Martin Alois David Adam Bittner
         
Jan Klein (1684-1762), přednosta Matematického muzea Klementinské koleje Johannes Kepler (1571–1630) - matematik a astronom  Tycho Brahe (1546 – 1601) 9. ředitel Astronomické observatoře v Klementinu: 1883-1913
Jan Klein Johannes Kepler Tycho Brahe Tycho Brahe: Astronomiae instauratae mechanica

Ladislaus Weinek

01.12.12