Ověření dostupnosti na území ČR
Když nenaleznete ...
Ověřte si správnost údajů o hledaném CD-ROM v následujících zdrojích.

Česká národní bibliografie i
Kontakty
Hala služeb
tel. 221 663 248
e-mail: hala.os@nkp.cz
 

Jak najít CD-ROM

 

Ve fondu NK jsou CD-ROM nosiče, které jsou získávány jednak jako součást (přílohy) tištěných publikací na základě práva povinného výtisku a dále jednotlivé CD-ROM (encyklopedie, výukové programy, slovníky aj.), které jsou získávány např. nákupem. Bibliografické licencované databáze na CD-ROM jsou k dispozici v Referenčním centru a v dalších vybraných studovnách NK.

 

Online zdroje pro hledání

Pro nalezení CD-ROM ve fondech NK doporučujeme použít online katalog NK, pokud zde hledaný CD-ROM nenaleznete, můžete pro ověření správnosti údajů o CD-ROM nebo pro jejich nalezení v jiné knihovně v ČR použít zdroje, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

 

Hledání v online katalogu NK - báze NKC/Netištěné dokumenty i
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi NKC/Netištěné dokumenty.

  


 


 

 

01.12.12