CIP – Katalogizace v knize

CIP – Katalogizace v knize 

Jednou z odborných aktivit, kterou Národní knihovna ČR zajišťuje, je zpracování tzv. CIP záznamů (Cataloguing-in-Publication - Katalogizace v knize) pro nakladatele a vydavatele.

CIP je mezinárodní (dobrovolný) program spolupráce mezi nakladateli a knihovnami, kdy knihovna vytvoří základní  záznam dokumentu, který je poté otištěn v knize na rubu titulního listu v podobě klasického katalogizačního záznamu. Obsahuje všechny podstatné informace o dané publikaci, a to jak z hlediska  formálního, tak i obsahového. Tento záznam je též automaticky zveřejněn  v nejbližším čísle elektronického periodika O.K. – Ohlášené knihy,  soustřeďujícím nejnovější  informace o většině produkce domácích nakladatelství a vydavatelství.  Jde tedy o  určitou formu  propagace právě vycházejících publikací. Na rozdíl od pouhého strohého ohlášení publikace agentuře ISBN v podobě název-autor-nakladatel, nabízí záznam CIP uživateli mnohem širší repertoár identifikačních prvků formálních, ale i obsahových  (tj. kromě údajů jmenného popisu – název, autor/autoři, vydání, nakladatel, rozsah, případně edice, ISBN - též vybrané znaky MDT, předmětová hesla, kategorie konspektu). Záznam CIP je tak určen k rychlé, jasné a přehledné orientaci o obsahu dané publikace nejen pro čtenáře-zákazníky knihkupectví a čtenáře-uživatele knihoven, ale i pro akvizitéry knihoven.

CIP záznam je vytvořen na základě podkladů dodaných Národní knihovně těsně před vytištěním knihy. Obvykle je to obtah titulního listu, tiráže, obsahu publikace nebo anotace, text úvodu, doslovu, apod. Záznam CIP je zpracován a předán nakladateli do 48 hodin od zadání.

Jde o službu zcela bezplatnou, umožňující mimo jiné i ověření správnosti řady dodaných údajů, popřípadě jejich korekci ještě před vydáním knihy*.

Upozornění: Cip záznamy jsou však vytvářeny  pouze pro dokumenty tištěné.

Činnost agentury CIP v ČR zajišťuje odbor zpracování fondů, oddělení jmenného popisu.

Případné bližší informace vám rádi poskytneme.

Kontakt: Renata Poláková
Tel.: 221 663 298
Fax: 221 663 164
e-mail:
renata.polakova@nkp.cz

---

* Poznámka pro nakladatele/vydavatele: do hotového záznamu CIP by nemělo být bez souhlasu NK zasahováno a cokoli v něm měněno, upravováno či dokonce vypouštěno.

01.12.12