Katalogy a databáze NK - databáze

 

Elektronické katalogy
 

Katalogy v systému Aleph
Katalog Národní knihovny (báze NKC) 
Obsahuje cca 1.500.000 záznamů dokumentů ve fondu NK ČR. Česká produkce je obsažena téměř v úplnosti od počátku 20.století. Postupně jsou doplňovány záznamy rekatalogizací živého fondu a retrospektivní konverzí generálního katalogu.
K orientaci ve výpůjčním systému NK jsou pořádány instruktáže.
 
Katalog Slovanské knihovny (báze SLK) Obsahuje cca 300.000 záznamů, kromě běžné produkce se doplňují též záznamy rekatalogizací a retrokonverzí.
 

Nenaleznete-li hledanou publikaci v elektronickém katalogu (NKC,SLK) nebo nejsou-li uvedeny signatury půjčitelných exemplářů, doporučujeme prohledat též naskenované katalogy.

 
Souborný katalog ČR (báze SKC) Obsahuje záznamy knih a speciálních dokumentů, které zasílají spolupracující knihovny. Zahrnuje záznamy zahraničních periodik hlášených do bývalé Celostátní evidence zahraniční literatury (CEZL), česká periodika jsou zatím podchycena jen částečně.
 

Další databáze pod systémem Aleph najdete v Přehledu databází. Přístup do bází je garantován po-so 8.00-19.00, v ostatním čase mohou probíhat údržbové práce.

Rady pro práci se systémem Aleph najdete v Nápovědě (v horním menu obrazovky pro vyhledávání). Registrovaný uživatel má z elektronického katalogu přístup i do svého čtenářského konta.

 

Naskenované katalogy
KATIF - naskenované katalogy NK ČR
 
řazení lístků v naskenovaných katalozích

Národní informační systém pro konverzi (NRIS) 
další informace o naskenovaných katalozích českých knihoven

 

Báze Digitální knihovny
Manuscriptorium (otevřený katalog historických fondů)    zahrnuje:
  • některé rukopisy NK ČR
  • všechny inkunábule NK ČR
  • všechny jazykově české (a některé cizojazyčné) staré tisky NK ČR
  • staré mapy NK ČR
  • digitální kopie vybraných rukopisů, tisků a map
Kramerius
  • digitalizovaná ohrožená periodika a monografie

Digitalizované dokumenty podléhající ochranné lhůtě Autorského zákona jsou dostupné pouze v Národní knihovně ČR, v tomto případě jsou zpřístupňovány pouze popisné údaje (metadata)
 

Webarchiv
  • původní internetové publikace uložené v digitálním archivu

 

Historické fondy
Knihopis Digital
 
Knihopis Digital je databáze jazykově českých tisků do roku 1800, kterou buduje a spravuje Kabinet pro klasická studia při Filozofickém ústavu AV ČR.
 

 

Další zdroje

Ohlášené knihy a hudebniny (báze ISN)Jana Huňová

01.12.12