Úsek novodobých fondů a služeb

Odbor historických a hudebních fondů

Do odboru historických a hudebních fondů patří vše, co souvisí s fondy od počátků písemnictví do roku 1800 – doplňování, zpracování, správa a ochrana a služby. Tyto činnosti zajišťují tři oddělení a dva referáty
- oddělení rukopisů a starých tisků, hudební oddělení a referát pro Manuscriptorium. Některé ze základních činností (např. doplňování, zpracování aj.) a činnosti průřezového a podpůrného charakteru jsou sdíleny s úsekem novodobých fondů a služeb.

Také v odboru historických a hudebních fondů je hlavní důraz kladen na propojení kamenné fondové knihovny poskytující služby spojené s ochranou a zpřístupněním vzácných literárních a hudebních památek ohraničených rokem 1800 s virtuální knihovnou poskytující služby blízkým i vzdáleným uživatelům, bez ohledu na to, zda knihovnu navštěvují fyzicky nebo prostřednictvím internetu.

01.12.12