Úsek novodobých fondů a služeb

Úsek novodobých fondů a služeb

Do úseku novodobých fondů a služeb patří vše, co souvisí s fondy od roku 1801 – doplňování, zpracování, správa a ochrana a služby. Těmto základním činnostem odpovídá i jednoduchá organizační struktura tvořená čtyřmi velkými odbory (odbor doplňování fondů, odbor zpracování fondů, odbor služeb a odbor správy a ochrany fondů) a dvěma menšími samostatnými odděleními průřezového a podpůrného charakteru (oddělení knihovního systému a oddělení technické podpory).

Zjednodušeně řečeno se jedná o propojení kamenné fondové knihovny poskytující služby vázané na vlastní fondy od roku 1801 s virtuální knihovnou poskytující služby opírající se o informační zdroje v různých místech světa uživatelům blízkým i vzdáleným, bez ohledu na to, zda knihovnu navštěvují fyzicky nebo prostřednictvím internetu. Máme-li stručně zhodnotit rok 2004, můžeme konstatovat, že zatímco virtuální knihovna se rozvíjela velmi dobře a poskytovala služby srovnatelné s vyspělým světem, klasická fondová knihovna se potýkala s vážnými problémy: nedostatek prostředků na doplňování nových fondů a vazbu i ochranu existujících fondů, vyřazení ohrožených (často unikátních) fondů z půjčování, nedostatek studijních míst a absence adekvátního zázemí. Velkou hrozbou do budoucna jsou jak rostoucí procento fondů uložených v depozitáři v Hostivaři, jehož vzdálenost prodlužuje dobu expedice, tak i plnící se skladové kapacity v depozitáři. Perspektiva nové budovy znamená pro novodobé fondy a služby naději do budoucna a šanci na zlepšení služeb.
 


KONSPEKT - fondy Národní knihovny NK ČR

01.12.12