MEZINÁRODNÍ REGISTRAČNÍ SYSTÉMY

ISBN

Systém mezinárodního standardního číslování knih - ISBN (International Standard Book Numbering) vznikl koncem 60. let ve Velké Británii původně jako národní systém. Postupně se rozšířil do více než 190 zemí. V České republice je zaveden od roku 1989 ( tehdy ještě Československá socialistická republika).

Systém používá třináctimístného čísla ISBN k jednoznačné identifikaci knih (neperiodických publikací). Číslo ISBN slouží především knižnímu obchodu (jeho prostřednictvím lze knihy objednávat a vést skladovou agendu), knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i nakladatelům (pro kontrolu vlastní produkce i pro vedení skladu).

Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní agentura ISBN v Londýně. Každoročně vydává mezinárodní adresář nakladatelů (Publishers' international ISBN directory) obsahující i údaje o nakladatelích v České republice. Naším vrcholným orgánem je Národní agentura ISBN v ČR pracující v Národní knihovně ČR.

Tel.: 221663306, 221663173
Fax: 221663306
E-mail: isbn@nkp.cz
Úřední hodiny: Po-Pá 9.00-11.00   14.00-16.00

Účast vydavatelů v systému ISBN je v České republice dobrovolná. Ke vstupu do systému je nutná kopie výpisu z živnostenského rejstříku vydaného na vydavatelské činnosti (u organizací kopie statutu, z něhož je patrno, že organizace provádí též publikační činnost), evidenční list (který vydavateli poskytne Národní agentura ISBN ČR) a osobní návštěva agentury. Při této návštěvě dostane vydavatel blok čísel ISBN. Bloky čísel ISBN nelze novým vydavatelům zasílat poštou ani elektronicky. Od vstupu do systému ISBN jsou vydavatelé povinni uvádět čísla ISBN ve všech svých publikacích.

Ve výjimečných případech přidělí číslo ISBN titulu Národní agentura ISBN v ČR. Týká se to publikací vydávaných vlastním nákladem autora nebo vydávaných ojediněle institucí, která nehodlá provozovat soustavnější vydavatelskou činnost. Žadatel o číslo ISBN musí Národní agentuře ISBN v ČR sdělit všechny základní bibliografické údaje o knize, tj. autora, název, podnázev, vydavatele (i s jeho adresou), pořadí a rok vydání, druh vazby, popř. i předpokládanou cenu a zda bude požadovat čísla ISBN do čárového kódu EAN. Přidělené číslo ISBN pak musí uvést v publikaci.

Od července 2010 lze přidělovat čísla ISBN i online publikacím.

Základními dokumenty, jimiž se řídí provoz systému ISBN v České republice, jsou ČSN ISO 2108 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslování knih (ISBN) a Příručka uživatele systému ISBN.

Produktem provozu systému je přidělení čísel ISBN jednotlivým titulům národní produkce, tvorba databáze NAK (adresář nakladatelů), databáze ISN (ohlášené knihy) a elektronický čtrnáctideník "O.K. - Ohlášené knihy a hudebniny".


POČET NAKLADATELŮ - ÚČASTNÍKŮ SYSTÉMU ISBN


Rok Počet nakladatelů 
1989 238
1990 650
1991 1158
1992 1210
1993 1554
1994 1813
1995 2017
1996 2180
1997 2366
1998 2552
1999 2745
2000 2898
2001 3081
2002 3267
2003 3448
2004 3619
2005 3775
2006 3908
2007 4073
2008 4344
2009 4583
2010 4875
2011 5074
 


ISBN-13

Od 1.1. 2007 přechází celý systém ISBN na 13-místné číslo ISBN. 

ISMN

Systém mezinárodního standardního číslování hudebnin - ISMN (International Standard Music Numbering) existuje od roku 1995. (První zemí, v níž byl zaveden, bylo Německo.) V České republice je v provozu od roku 1996. Systém vznikl v důsledku úspěchu systému ISBN a je určen pro specifický druh publikací - tištěné hudebniny. V současné době je v systému ISMN registrováno 60 zemí.

Systém používá třináctimístného čísla ISMN k jednoznačné identifikaci hudebnin. Číslo ISMN slouží především knižnímu obchodu (jeho prostřednictvím lze objednávat hudebniny a vést skladovou agendu), knihovnám (pro jednoznačnou identifikaci titulu v bibliografických databázích, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i hudebním vydavatelům (pro kontrolu vlastní produkce i pro vedení skladu).

Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní agentura ISMN v Berlíně. Naším vrcholným orgánem je Národní agentura ISMN v ČR pracující v Národní knihovně ČR.

Tel.: 221663311
Fax: 221663306
E-mail: Magda.Sakova@nkp.cz
Úřední hodiny: Po-Pá 9.00-11.00   14.00-16.00

Účast hudebních vydavatelů v systému ISMN je v České republice dobrovolná. Vstup do systému ISMN i přidělování čísel ISMN Národní agenturou ISMN v ČR je obdobné jako v systému ISBN.

Základními dokumenty, jimiž se řídí provoz systému ISMN v České republice, jsou ČSN ISO 10957 Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) a Příručka uživatele systému ISMN.

Produktem provozu systému je přidělení čísel ISMN jednotlivým titulům národní produkce, tvorba databáze NAK (adresář hudebních vydavatelů), databáze ISN (ohlášené knihy a hudebniny).
 

POČET HUDEBNÍCH VYDAVATELŮ - ÚČASTNÍKŮ SYSTÉMU ISMN 
 

Rok Počet hudebních vydavatelů 
1996 11
1997 21
1998 27
1999 35
2000 40
2001 43
2002 50
2003 51
2004 53
2005 55
2006 58
2007 61
2008 64
2009 68
2010 73
2011 83

ISMN-13


Od 1.1. 2008 přechází celý systém ISMN na 13-místné číslo ISMN.


ISSN

Systém mezinárodního standardního číslování seriálových publikací - ISSN (International Standard Serials Numbering) vznikl koncem 60. let ve Spojených státech, kde se původně čísla ISSN přidělovala centrálně. Postupně se rozšířil do téměř 90 zemí. V České republice je zaveden od začátku 70. let (tehdy ještě Československá socialistická republika).

Systém používá osmimístného čísla k ISSN k jednoznačné identifikaci titulu tzv. pokračujících zdrojů (dříve seriálových publikací). Číslo ISSN se vztahuje k tzv. klíčovému názvu publikace (se změnou názvu se mění ISSN). Číslo ISSN slouží především knižnímu obchodu (usnadňuje objednání i prodej při převedení ISSN do čárového kódu EAN), knihovnám (zejména při subskripci, ale i pro potřeby meziknihovních služeb) i vydavatelům (pro kontrolu vlastní produkce). Přiděluje se publikacím tištěným i online publikacím.

Vrcholným celosvětovým orgánem systému je Mezinárodní centrum ISSN v Paříži. Naším vrcholným orgánem je České národní středisko ISSN pracující ve Národní technické knihovně v Praze.

Přidělování čísel ISSN je v České republice dobrovolné.

Základními dokumenty, jimiž se řídí provoz systému ISSN v České republice, jsou ČSN ISO 3297 Informace a dokumentace - Mezinárodní standardní číslování seriálových publikací a ISSN manual.

Antonín Jeřábek

01.12.12