Prostory NK ČR

Investiční akce NK ČR

Stavební akce:

Základní informace k revitalizaci Klementina a dostavbě depozitáře v Hostivaři:


Revitalizace Klementina

Informace jsou k dispozici zde.


Dostavba depozitáře v Hostivaři

Informace jsou k dispozici zde.


Tiskové zprávy


Nová budova Letná

Vláda ČR v rámci aktualizace Programu péče o národní kulturní poklad svým usnesením č. 62 ze dne 18. ledna 2010 schválila vyjmutí projektu Novodobých fondů a služeb Národní knihovny z tohoto programu.
Webové stránky nové budovy zde

Investiční akce IT:
Informace jsou k dispozici zde.

01.12.12