KLEMENTINSKÁ NEJ

Z historických fondů


Zajímavosti


Klementinská NEJ
...


NEJ
staršími dokumenty v našem fondu jsou řecké papyry z 1. st. n. l.

NEJ
starším latinsky psaným rukopisem v NK ČR je zlomek evangelia podle sv. Lukáše z přelomu 7. a 8. stol.

NEJ
delším dokumentem je rotulus ze 14. století – měří více než 10 metrů.

NEJtěžší knihou je Lobkovický graduál o váze více než 70 kg.

NEJdražším dokumentem je Kodex vyšehradský, jehož historická hodnota je nevyčíslitelná. Odhaduje se na miliardu Kč.

NEJstarší českou památkou je Svatojiřský antifonář s přípisky o Berhelovi a Aldíkovi z přelomu 13. a 14. století.

NEJcennější autograf pochází z ruky Jana Husa.

NEJ
starším tiskem je zlomek z Gutenbergovy bible z roku 1454.

NEJ
starším českým tiskem jsou Statuta Arnošta z Pardubic z roku 1476.

Tištěné památky z
NEJvzdálenějších oblastí pocházejí z jezuitské misie v Manile (Filipíny).

NEJrozměrnější mapou je rukopisná mapa Ruska o velikosti přesahující 11 m².


 

 

 

01.12.12