Lístkové katalogy (dostupné v NK)
Ověření dostupnosti na území ČR
JIB i
Souborný katalog ČR  i
CEZL (pouze zahraniční knihy) i
Když nenaleznete ...
Ověřte si správnost údajů o hledané knize v následujících zdrojích.

české knihy
Česká národní bibliografie i

zahraniční knihy
KVK  i
OCLC FirstSearch - WorldCat i
národní bibliografie  i
retrospektivní bibliografie  i  

Kniha není v NK ...
Pokud jste hledanou knihu nenalezli ve fondu NK, můžete si ji vypůjčit nebo objednat její kopii z jiné české knihovny, případně ze zahraničí, prostřednictvím meziknihovních služeb.

Kontakty
Knihovna knihovnické literatury NK
telefon: 221 663 347, 348
e-mail:  kkl@nkp.cz
 

Jak najít knihovnickou literaturu

 

Knihovna knihovnické literatury je ústředním informačním, dokumentačním a referenčním střediskem České republiky v oboru knihovnictví a vědecké informace. Určena je knihovníkům, informačním pracovníkům a specialistům, pedagogům a studentům oboru i zájemcům z řad široké veřejnosti.
Fond Knihovny knihovnické literatury tvoří především monografie, sborníky, příručky a periodika. Prakticky úplný fond české a slovenské literatury oboru, ze zahraničí výběr základní literatury, terminologická a encyklopedická díla a práce zabývající se novými trendy v oboru.

 

 

Online zdroje pro hledání

Pro nalezení dokumentů ve fondech Knihovny knihovnické literatury doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledaný dokument nenaleznete, můžete použít klasické katalogy a tištěné zdroje, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

 

Hledání v online katalogu Knihovny knihovnické literatury - bázi KKL - báze knihovnické literatury i
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi KKL.

  


Hledání v naskenovaném katalogu Dokumentační kartotéka knihovnické literatury i
 

Hledání v naskenovaném katalogu Katalog knihovnické literatury i
 

Hledání v licencovaných databázích (online, CD-ROM)
 

Hledání v oborových databázích prostřednictvím oborové brány KIV

 

 

01.12.12