Lístkové katalogy (dostupné v NK)
Kat. českých a slovenských knih č.1  i
Kat. cizojazyčných knih č.2  i
Předmětový katalog č.4  i
Předmětový katalog č.5  i
Ověření dostupnosti na území ČR
JIB i
Souborný katalog ČR  i
CEZL (pouze zahraniční knihy) i
Když nenaleznete ...
Ověřte si správnost údajů o hledané knize v následujících zdrojích.

české knihy
Česká národní bibliografie i
MKP - názvový katalog i
Ústav pro českou literaturu AV ČR  i

zahraniční knihy
KVK  i
OCLC FirstSearch - WorldCat i
národní bibliografie  i
retrospektivní bibliografie  i  

Kniha není v NK ...
Pokud jste hledanou knihu nenalezli ve fondu NK, můžete si ji vypůjčit nebo objednat její kopii z jiné české knihovny, případně ze zahraničí, prostřednictvím meziknihovních služeb.

Chybí Vám konkrétní zahraniční publikace ve fondu NK ČR? Na základě vaší zprávy můžeme ověřit, zda je možné tuto knihu do našeho fondu doplnit.

Kontakty
tel: 221 663 + linka
Hala služeb

linka 248, e-mail: hala.os@nkp.cz
Referenční centrum
linka 201, e-mail: reference@nkp.cz

Jak najít knihy

České a zahraniční knihy vydané po roce 1801 jsou součástí  Univerzálního knihovního fondu (UKF). Od roku 1935 má NK pro oblast české (do r. 1992 československé) produkce právo povinného výtisku, tyto výtisky jsou základem Národního konzervačního fondu (NKF). Pro potřeby půjčování českých knih mimo NK je budován Studijní fond (SF). Průběžně je vytvářen Fond 19.století, který obsahuje knihy vydané v letech 1801-1900 na území Čech nebo se vztahem k Čechám (tzv. bohemika). Informace o zařazení knihy do Fondu 19.století jsou průběžně doplňovány do online katalogu - báze NKC. Tento fond je zpřístupňován pouze ve Studovně vědeckých pracovníků.

Knihy před rokem 1800 jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků.

Sledujte novinky z akvizice

 

Online zdroje pro hledání

Pro nalezení knih ve fondech NK ČR doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledané knihy nenaleznete, můžete použít klasické katalogy, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

 

Hledání v online katalogu NK - bázi NKC/Knihy i
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi NKC/Knihy.

  


Hledání v naskenovaných Generálních katalozích I a II (katalogy jsou ukončeny r. 1995) i
(pokud znáte autora nebo název v případě, že hledaný dokument nemá autora)

 

Hledání v naskenovaném Katalogu české knižní produkce 19.století  i
(pokud znáte autora nebo název v případě, že hledaný dokument nemá autora)


 

 

 

 

 

 

 

01.12.12