Lístkové katalogy (dostupné v NK)
Mapy a plány (1958-1993) i

Služební katalogy ORST - sign. 62 A i

Předmětový katalog č. 4 i

Předmětový katalog č. 5 i

Když nenaleznete ...
Ověřte si správnost údajů o hledané mapě v následujících zdrojích

Soupis map českých zemí I. II.

ČNB - Speciální dokumenty i

Mapy Čech, Moravy a Slezska ...

Lexikon mapových archivů ...

Katalog mapové sbírky Historického ...

Bibliografická databáze atlasů

TIP: Nezapomeňte, že mapy bývají publikovány nejen samostatně, ale i souborně v atlasech, v tom případě je v katalogu uveden pouze atlas.

Kontakty
tel: 221 663 + linka
Hala služeb

linka 248, e-mail: hala.os@nkp.cz
Referenční centrum
linka 201, e-mail: reference@nkp.cz
Oddělení rukopisů a starých tisků
linka 280, e-mail: orst@nkp.cz  

Jak najít mapy

 

Mapy vydané po r. 1800 jsou součástí novodobých fondů NK, část těchto mapových sbírek je uložena v Oddělení rukopisů a starých tisků a je postupně  předávána ke zpracování a uložení příslušným oddělením NK.

Mapy vydané do r. 1800 spravuje Oddělení rukopisů a starých tisků, více o mapových fondech  >>


 

Online zdroje pro hledání

Pro nalezení mapy ve fondech NK ČR doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledanou mapu nenaleznete, můžete použít klasické katalogy a tištěné zdroje, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

 

Hledání v online katalogu NK - bázi NKC/Mapy i
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi NKC/Mapy.

  


Hledání v naskenovaných Generálních katalozích I-III NK ČR (katalogy jsou ukončeny r. 1995) i
(pokud znáte autora nebo název v případě, že hledaný dokument nemá autora)


Hledání v Manuscriptoriu - otevřený katalog historických fondů i
Obsahuje katalogové záznamy k části starých map ve fondu Národní knihovny ČR i jiných institucí a digitální kopie některých map.

 

Staré mapy na internetu

Staré mapy Čech, Moravy a Slezska zpracovává a na internetu zpřístupňuje Laboratoř geoinformatiky Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem - jedná se o 1. a 2. vojenské mapování a Müllerovo mapování, Stabilní katastr (částečně zpracováno). Při použití map z tohoto zdroje k publikování je nutné tento zdroj citovat (návod k citaci naleznete na úvodní stránce Prezentace starých mapových děl ...)

 

01.12.12