Meziknihovní služby pro uživatele NK ČR

Meziknihovní služby pro české knihovny
Evidenční list - pro knihovny, které dosud nejsou registrovnány v NK (po vyplnění zašlete na e-mail: orms@nkp.cz)
Čestné prohlášení - pro knihovny, které chtějí využívat mezinárodní meziknihovní služby (po vyplnění a podepsání prosím doručte osobně či poštou na adresu ORMS)

Informace o způsobech úhrady předplatného (konta) v NK


Meziknihovní služby vnitrostátní

Podmínky:

Způsob objednání:

  • žádanky
  • prostřednictvím uživatelského konta v bázi NKC (bližší informace získáte v ORMS)
  • prostřednictvím naskenovaných katalogů v systému Katif (bližší informace získáte v ORMS)


  •  


Meziknihovní služby mezinárodní

Podmínky:

 Způsob objednání:

  • on-line objednávka prostřednictvím katalogu NKC - záložka MVS (bližší informace získáte v ORMS)

 

Meziknihovní služby pro zahraniční knihovny

Podmínky:

Způsob objednání:

Jana Huňová

01.12.12