NÁRODNÍ KNIHOVNA - POZORUHODNÁ

Národní knihovna - POZORUHODNÁ

 

Sídlem Národní knihovny ČR (NK ČR) je rozsáhlý barokní komplex Klementina, druhá největší architektonická historická památka v Praze (hned po areálu Pražského hradu).
 
Skrývá se zde stavební skvost – barokní knihovna vybavená galerií – dokončená v r. 1727. Až na drobné rekonstrukční zásahy vypadá její interiér přesně tak jako v době, kdy ho opouštěli jezuité, nebyla sem dokonce nikdy zavedena elektřina..
 
Historie klementinského areálu je velice úzce spjata s působením Tovaryšstva Ježíšova (jezuité), které do Čech povolal král Ferdinand I. v r. 1556. Klementinum bylo postaveno na ruinách bývalého dominikánského kláštera. Jezuité po sobě zanechali obdivuhodný architektonický a duchovní odkaz. Jejich řád byl zrušen papežem v r. 1773, kdy také „barokní perlu“ Prahy opouštějí. Dle pověsti zanechali v místních sklepeních doposud nenalezený poklad nedozírné hodnoty.
 
V tomto období se zde vystřídalo mnoho významných jezuitských osobností. Za všechny můžeme jmenovat například Antonína Koniáše (vl. jm. Koňase z Vydří), rozporuplnou postavu české protireformace, historika Bohuslava Balbína, matematika a fyzika Josefa Steplinga s jeho žáky. Jeden z nich – Antonín Strnad, založil v r. 1775 řadu známých klementinských klimatologických měření, jejichž hodnota je v tom, že od té doby do současnosti nebyly přerušeny. Starší nepřerušená měření se realizují pouze v Hofdorfu (od r. 1715) a Padově (od r.1725).
 
Od r. 1722 se v Klementinu nachází astronomická observatoř.
 
V roce 1837 vznikl v Klementinu světově unikátní Mozartův památník (W. A. Mozart navštívil Klementinum několikrát, poprvé v r.1787).
 
Zde se také po léta – od r. 1842 - určovalo mávnutím praporu z ochozu věže a následným výstřelem dělostřelecké baterie na Letné pražské poledne. (Pozdější rozhlasový časový signál byl také vysílán právě z Klementina)
 
NK ČR spravuje fond se šesti milióny knihovních jednotek - největší v ČR. Jeho nejvzácnější součástí je bezmála 15 000 rukopisů a téměř 200 000 starých tisků. Jádro těchto sbírek se začalo vytvářet v 70. letech 14. století zejména v souvislosti s postupně zakládanými kolejemi pražské Karlovy univerzity.
 
Národní knihovnu ve smyslu budování knihovního fondu založeného na shromažďování knižní produkce vzniklé na území Čech, Moravy a Slezska začal systematicky vytvářet Karel Rafael Ungar, druhý ředitel předchůdkyně dnešní NK ČR - Veřejné c. k. univerzitní knihovny. Ta byla založena dekretem Marie Terezie v roce 1777 z iniciativy šlechtice a zároveň jejího prvního ředitele - Františka Josefa hraběte Kinského. Tehdy čítal její fond zhruba 50 000 svazků a spravovali ho dva knihovníci. Ungarova, dosud používaná signatura „54“ je od té doby až do dnešních časů vyhrazena pro jazykově české fondy. Ungar také vymohl na českém zemském guberniu v rakousko-uherské monarchii vůbec první nařízení o povinném výtisku, který se týkal nejprve tiskařů pražských (od r.1781) a poté všech, působících na našem území ( od r. 1807).
 
Organizační součástí Národní knihovny je Slovanská knihovna uchovávající ceněnou sbírku literatur slovanských národů a odborné slavistické literatury. V knihovním fondu čítajícím 750 000 svazků se nachází, mimo jiné, i vzácná sbírka starých ruských tisků, světově unikátní rozsáhlá kolekce literatury zaměřené na ruské revoluční hnutí na počátku dvacátého století a na činnost meziválečné politické emigrace ze Sovětského svazu.
 
Jedním z nejcennějších a zároveň nejkrásnějších rukopisů ve fondech NK ČR je Vyšehradský kodex z roku 1086 – korunovační evangelistář pořízený ke korunovaci prvního českého krále Vratislava II. Svým významem jde o památku srovnatelnou s českými korunovačními klenoty.. Z hlediska výzdoby jsou srovnatelné další dva rukopisy: Pasionál abatyše Kunhuty a Velislavova bible (středověký předobraz dnešních komiksů), oba ze 14. stol.
 
K raritám novějšího data patří první fotografický atlas Měsíce. Zvětšeniny těchto fotografií mohou návštěvníci Klementina obdivovat v Astronomické věži.
 
Součástí rukopisného fondu NK ČR je sbírka orientálních rukopisů s 1 200 svazky obsahujícími turecké, arabské a perské rukopisy. Nejstarší z nich pochází z roku 792.
 
Zajímavou součástí sbírek NK ČR jsou indické rukopisy psané na palmové listy a navlečené na provázky, takže připomínají dnešní žaluzie.

 

01.12.12