Roční výkazy o neperiodických publikacích za léta 1993 - 2010

Roční výkazy o neperiodických publikacích za léta 1993 - 2011 jsou k dispozici naskenované z oficiálních výkazů pro sběr statistických dat KULT (MK) V 15-01.

Statistické výkazy v PDF si můžete prohlížet vždy po jednotlivých letech s tím, že se struktura výkazu v tomto období měnila. Každý rok se skládá nejméně ze dvou stránek.

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

01.12.12