Zpřístupňování fondu Národní knihovny ČR podle oddělení signatur k 4.5.2012
 

Výhrada:

Pokud informace v elektronickém katalogu (OPAC) upravuje oběh knihovní jednotky odlišným způsobem, než je uvedeno dále, zejména pokud systém nedovoluje zadat požadavek, obraťte se na poradenskou a informační službu v Hale služeb nebo na knihovníka ve studovně. Jednotlivé knihovní jednotky nebo jejich sestavy mohou být zařazeny do příruční knihovny, do konzervačního fondu aj.

Více informací o omezení služeb souvisejících s revitalizací Klementina.

 

   

 

SIGNATURA - oddělení

(rozmezí)

OBJEDNÁVKA

- případné zvláštnosti

EXPEDICE

(případně zvláštnosti zpřístupňování)

většina signatur - publikace vydaná do roku 1800 (včetně) Staré tisky Návštěvní řád ORST
1 - 8   HOSTIVAŘ - 1
9   KLEMENTINUM - 2
10 - 25   HOSTIVAŘ - 1
26 - 36   KLEMENTINUM - 2
37 - 38   HOSTIVAŘ - 1
39 - 51 ORST Návštěvní řád ORST
52    a) do vročení 1800
       b) od vročení 1801
a) ORST
b) Vyčleněné konzervační sbírky
a) Návštěvní řád ORST
b) HOSTIVAŘ - 2
53 ORST Návštěvní řád ORST
54 A - 54 B - 54 C - 54 D - 54 E - 54 F - 54 G - 54 H - 54 J [=I] - 54 K - 54 L   KLEMENTINUM - 1
54 M   KLEMENTINUM - 2
54 S ORST Návštěvní řád ORST
54 X   KLEMENTINUM - 1
55 - 57   KLEMENTINUM - 2
59 A - 59 B - 59 C - 59 D - 59 E - 59 F- 59 G (hudebniny) Objednat ve Studovně hudebního oddělení Expedice ihned
59 K  (magnetofonové kazety) Elektronický dokument

Jednotky získané před rokem 1996 – lístkový katalog umístěn ve Hale služeb.

Elektronický dokument
 
59 R (hudebniny) Objednat ve Studovně hudebního oddělení Expedice ihned.
Registrovaný uživatel vyplní badatelský list
60    a) do vročení 1800
       b) od vročení 1801
a) ORST
b) Vyčleněné konzervační sbírky
a) Návštěvní řád ORST
b) HOSTIVAŘ - 2
63   KLEMENTINUM - 2
64   HOSTIVAŘ - 1
65 ORST Návštěvní řád ORST
66 - 68   KLEMENTINUM - 2
69 oddělení signatury zrušeno po roce 1952 převedeno do knihovny ČSAV
70   HOSTIVAŘ - 1
71 Vyčleněné konzervační sbírky HOSTIVAŘ - 2
- požadavek doložit bádání k F. X. Šaldovi
72    a) do vročení 1800
        b) od vročení 1801
a) ORST
b) Vyčleněné konzervační sbírky
a) Návštěvní řád ORST
b) HOSTIVAŘ - 2
73 Vyčleněné konzervační sbírky HOSTIVAŘ - 2
74   KLEMENTINUM - 2
75 ORST Návštěvní řád ORST
[vysoká čísla, tisícovky oddělené tečkou, např.]
34.567
1.123/B...
567/B1-B2
Objednat v Knihovně knihovnické literatury (resp. v OPAC - báze KKL, kde je ale také jen část fondu) Svazky uložené v Klementinu se expedují ihned,
svazky uložené v Hostivaři se expedují do 2 pracovních dnů
v OPAC - číslo - letopočet 20. století v kombinaci s (písmeny) a číslem, např. 1967/DON A 01140 Není signatura  
v OPAC sedmimístné číslo u údajů o knize, např. 0659327 Není signatura  
číslo (až 104)-lomítko-dvojciferné číslo, např. 2561/72 Není signatura  
I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
[římské číslice v kombinaci s malým písmenem a arabskou číslicí, např.]
III a 90
Objednat v Knihovně knihovnické literatury Expedice ihned
A    a) běžně
      b) u archivní jednotky

b) NKF
a) HOSTIVAŘ - 1
b) NKF
Am   HOSTIVAŘ - 1
Angl A - Angl B - Angl C - Angl D - Angl E
            - TIŠTĚNÉ
publikace
  KLEMENTINUM - 2
Angl B nnnnnn/Cassette n-
Angl C
nnnnnn/Cassette n
            - magnetofonové kazety
Elektronický dokument Elektronický dokument
 
Angl K
- kopie magnetofonových kazet
Možnost objednat k výpůjčce mimo budovu.
Jinak viz Elektronický dokument
KLEMENTINUM - 1
Možnost výpůjčky mim budovu.
Jinak viz Elektronický dokument
B          a) běžně
             b) u archivní jednotky

b) NKF
a) HOSTIVAŘ - 1
b) NKF
BMMS    Zařazeno do příruční knihovny ve Studovně rukopisů a starých tisků  
BMMus    Zařazeno do příruční knihovny ve Studovně hudebního oddělení  
BMO Zařazeno do příruční knihovny ve Všeobecné studovně  
BMP   Zařazeno do příruční knihovny ve Studovně vědeckých pracovníků  
C - D     a) běžně
             b) u archivní jednotky

b) NKF
a) HOSTIVAŘ - 1
b) NKF
Dipl   KLEMENTINUM - 2
Diss D Vyčleněné konzervační sbírky HOSTIVAŘ - 2
Diss E - Diss H, Diss I, Diss K - Diss P   HOSTIVAŘ - 1
Diss T Vyčleněné konzervační sbírky HOSTIVAŘ - 2
Diss voll   HOSTIVAŘ - 1
a) E 000001 - E 050000
b) E 050001 a výše
  a) HOSTIVAŘ - 1
b) KLEMENTINUM - 3
F - G    a) běžně
            b) u archivní jednotky
b) NKF a) HOSTIVAŘ - 1
b) NKF
GD
    a) s hudební tematikou

    b) s nehudební tematikou
Elektronický dokument

Jednotky získané před rokem 1996 – lístkový katalog umístěn ve Hale služeb.

Zpřístupnění -
a) hudební tematika - Studovna hudebního oddělení
b) Elektronický dokument

   
GDA Objednávky se projednávají u přepážky poradenské a informační služby v Hale služeb NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
GM NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
a) H 000001 - H 090500
b) H 090501 a výše
c) u archivní jednotky
a-b) běžný postup

c) NKF
a) HOSTIVAŘ - 1
b) KLEMENTINUM - 3
c) NKF
H I - H II - H III à Milit.
  
a) do roku 1800
   b) od roku 1801
a) ORST
b) Vyčleněné konzervační sbírky
a) Návštěvní řád ORST
b) HOSTIVAŘ - 2
HH NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
ISBN + různá kombinace čísel Není signatura  
a) K 000001 - K 050000
b) K 050001
a výše
  a) HOSTIVAŘ - 1
b) KLEMENTINUM - 3
Kand Vyčleněné konzervační sbírky HOSTIVAŘ - 2
Kinsk. ORST Návštěvní řád ORST
Kn   KLEMENTINUM - 2
L - M   HOSTIVAŘ - 1
M I - M II - M III - M IV
          
Mozartea
Objednat ve Studovně hudebního oddělení Expedice ihned.
Registrovaný uživatel vyplní badatelský list
Ma Mikrodokument KLEMENTINUM - 1
Mf A Sbírka zrušena Sbírka zrušena (již neexistuje) - nepůjčuje se
Mf B - Mf C Mikrodokument KLEMENTINUM - 1
Mf D Nelze objednat Archivní jednotka - nepůjčuje se
MG Elektronický dokument Elektronický dokument
 
MGA NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND - Elektronický dokument
 
Milit.
    a) do roku 1800
    b) od roku 1801
a) ORST
b) Vyčleněné konzervační sbírky
a) Návštěvní řád ORST
b) HOSTIVAŘ - 2
MM NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND - Elektronický dokument
 
Na - Nb   KLEMENTINUM - 1
Nc 000001-001999
Nc 002000-
  KLEMENTINUM - 1
KLEMENTINUM - 3
Nd   KLEMENTINUM - 3
P I - P II - P III - P IV NKF NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND
Pa - Pb - Pc - Pd   HOSTIVAŘ - 1
RC Zařazeno do příruční knihovny v Referenčním centru  
Sa - Sb - Sc - Sd - Se - Sf  
 a) vročení do 1800
 b)
bohemika 19. století - viz OPAC, báze NKC
 c)

a) Staré tisky
b) Požádejte o objednání knihovníka
c) běžný postup

a) Studovna ORST
b) Fond 19. století
c) KLEMENTINUM - 2
SF I - SF II - SF III   KLEMENTINUM - 1
Možnost výpůjčky mimo budovu pro oprávněné registrované uživatele
Sp A -Sp B - Sp C   HOSTIVAŘ - 1
SPV Zařazeno do příruční knihovny ve Studovně společenských a přírodních věd  
SSV Zařazeno do příruční knihovny ve Studovně společenských a přírodních věd  
a) T 000001 - T 162818
b) T 162819 - T 214250
c) T 214251 a výše
  a) HOSTIVAŘ - 1
b) KLEMENTINUM - 1

c) KLEMENTINUM - 3
Un Depozitní fond systému Spojených národů (část) - v "režimu OSN" KLEMENTINUM - 2
W   HOSTIVAŘ - 1
a) Za 1 - Za 289
b) Za 290 a výše - Pozor, jde převážně o plakáty !!!
a) ZOR
b) Požadavek projednejte u poradenské a informační služby v Hale služeb
a) ZOR
b) Expeduje se jen  do Všeobecné studovny a pro oprávněné registrované uživatele i  do Studovny vědeckých pracovníků; doba expedice jako Klementinum - 1
Zb ZOR ZOR
a) Zc 1 - 3683 - tisk
b) Zc 3684 a výše
elektronické dokumenty
a) ZOR
b) Elektronický dokument
a) ZOR
b) Elektronický dokument - objednávejte pouze do Studovny společenských a přírodních věd; oprávnění registrovaní uživatelé si jednotlivé knihovní jednotky mohou půjčit mimo budovu (označení „30 dnů“)
   
Zd ZOR ZOR
Zk [nástěnné kalendáře]   KLEMENTINUM - 2
[různé kombinace písmen s vysokými čísly, tisícovky oddělené tečkou, např.]
Sa 34.567
Id 1.123/B...
Kra 567/B1-B2
Objednat v Knihovně knihovnické literatury (resp. v OPAC - báze KKL, kde je ale také jen část fondu) Svazky uložené v Klementinu se expedují ihned,
svazky uložené v Hostivaři se expedují do 2 pracovních dnů
Kombinace písmen, čísla a dvojciferného čísla za lomítkem, např. pv 1569/58 Není signatura  
šestimístná kombinace tří písmen a tří čísel, např. ABA001, BOD021 Není signatura  


VYSVĚTLIVKY

Elektronický dokument
Fond 19. století Informace o zpřístupňování knihovních jednotek Konzervačního fondu bohemik 19. století jsou poskytovány u přepážky poradenské a informační služby v Hale služeb, kde se objednávka podává, případně ve studovně. Expedice monografie následující pracovní den do 14 hodin. Knihovní jednotka je k dispozici ve Studovně vědeckých pracovníků, a to v upravené provozní době.
Do tohoto konzervačního fondu může být zařazena jednotka takřka kteréhokoli oddělení signatur.
Periodika se zpřístupňují ve Studovně v Centrálním depozitáři Hostivař.
HOSTIVAŘ - 1
  1. Expedice následující pracovní den po 12. hodině.
  2. Zpřístupnění ve studovně dle volby (Všeobecná studovna a pro oprávněné registrované uživatele také Studovna vědeckých pracovníků).
  3. Výpůjčka mimo budovu je možná jen tehdy, pokud je v elektronickém katalogu (OPAC) u jednotky údaj „30 dnů“. U zahraničních publikací mimo tento katalog (OPAC), resp. také v něm, je-li v rubrice „Další info“ text „delší expedice“, určí přípustnost výpůjčky knihovník až po expedici jednotky; v každém případě však údaje o jednotce musejí být před výpůjčkou mimo budovu uloženy do elektronického katalogu - jednotka je pak k dispozici o to později.
HOSTIVAŘ - 2 Informace o zpřístupňování jsou poskytovány u přepážky poradenské a informační služby v Hale služeb. Výpůjčka je výjimečně možná v souladu se zvláštními pravidly pouze ve Studovně v Centrálním depozitáři Hostivař; věnujte, prosím, pozornost její provozní době. Doba expedice 1-3 dny; je vhodné si na lince 55-108 (z Klementina), resp. tel. 281 013 108 ověřit, zda je jednotka připravena.
KLEMENTINUM - 1
  1. Expedice po 9. hodině na objednávky podané v předchozí den po 18,00 hod., v době 10,45 – 19 hodin na objednávky vždy za každou celou předchozí hodinu (doba vyřízení tedy 2-3 hodiny).
  2. Zpřístupnění ve studovně dle volby (Všeobecná studovna a pro oprávněné registrované uživatele také Studovna vědeckých pracovníků).
  3. Výpůjčka mimo budovu je u domácí produkce možná jen tehdy, pokud je v elektronickém katalogu (OPAC) údaj „30 dnů“.
  4. Výpůjčka mimo budovu je u zahraniční produkce možná jednak tehdy, pokud je v elektronickém katalogu (OPAC) údaj „30 dnů“, jednak u publikací mimo elektronický katalog (OPAC), resp. i v něm, pokud je u jednotky v rubrice „Další info“ text „delší expedice“, určí její přípustnost knihovník až po expedici jednotky; v každém případě však údaje o jednotce musejí být před výpůjčkou mimo budovu uloženy do elektronického katalogu - jednotka je pak k dispozici o to později.
KLEMENTINUM - 2
  1.  Expedice po 9. hodině na objednávky podané v předchozí den po 18,00 hod., v době 10,45 – 19 hodin na objednávky vždy za každé dvě předchozí hodiny (doba vyřízení tedy 2-5 hodin).
  2. Zpřístupnění ve studovně dle volby (Všeobecná studovna  a pro oprávněné registrované uživatele také Studovna vědeckých pracovníků).
  3. Výpůjčka mimo budovu je možná jen u zahraniční produkce, a to tehdy, pokud je v elektronickém katalogu (OPAC) údaj „30 dnů“. U publikací mimo tento katalog (OPAC), resp. i v něm, pokud je u jednotky v rubrice „Další info“ text „delší expedice“, určí přípustnost výpůjčky knihovník až po expedici jednotky; v každém případě však údaje o jednotce musejí být před výpůjčkou mimo budovu uloženy do elektronického katalogu - jednotka je pak k dispozici o to později.
KLEMENTINUM - 3 Pomocný sklad k přechodnému uložení jednotek z části skladiště, kde probíhá rekonstrukce. Expedice jako u KLEMENTINUM - 1

Mikrodokument Objednávat pouze do Studovny periodik, Studovny společenských a přírodních věd či do Studovny vědeckých pracovníků (oprávnění registrovaní uživatelé)

NÁRODNÍ KONZERVAČNÍ FOND Informace o zpřístupňování jsou poskytovány u přepážky poradenské a informační služby v Hale služeb. Výpůjčka je výjimečně možná v souladu se zvláštními pravidly pouze ve studovně v Centrálním depozitáři Hostivař; věnujte, prosím, pozornost její provozní době. Doba expedice 1-3 dny;  je vhodné si na lince 55-108 (z Klementina), resp. tel. 281 013 108 ověřit, zda je jednotka připravena. U oddělení signatury V není záruka dostupnosti (disponibility) – vytvořena při strojové konverzi záznamů. Elektronické dokumenty (MGA, MM) – zpřístupnění ve Studovně společenských a přírodních věd v Klementinu (připravenost ověřit na l. 146 z Klementina, resp. tel. 221 663 146).

NKF Objednávky se projednávají u přepážky poradenské a informační služby v Hale služeb.

ORST Zpřístupňování dle Návštěvního řádu ORST (expedice následující provozní půlden).

Staré tisky Objednat ve Studovně rukopisů a starých tisků. Expedice následující provozní půlden.

Vyčleněné konzervační sbírky Objednávky se projednávají u přepážky poradenské a informační služby v Hale služeb.

režim OSN Pokud uživatel chce studovat výlučně knihovní jednotku, již Národní knihovna ČR získala jako součást depozitního fondu publikací systému Spojených národů, a to prezenčně, může u služby informací v Hale služeb uplatnit nárok na zpřístupnění bez poplatků.

ZOR Informace o zpřístupňování knihovních jednotek ve zvláštním ochranném režimu jsou poskytovány u přepážky poradenské a informační služby v Hale služeb, kde se objednávka podává. Expedice následující pracovní den do 14 hodin. Knihovní jednotka je k dispozici ve Studovně vědeckých pracovníků, a to v upravené provozní době.

Zvláštní ochranný režim Informace o zpřístupňování knihovních jednotek ve zvláštním ochranném režimu jsou poskytovány u přepážky poradenské a informační služby v Hale služeb, kde se objednávka podává. Expedice následující pracovní den do 14 hodin. Knihovní jednotka je k dispozici ve Studovně vědeckých pracovníků, a to v upravené provozní době.

 

V Praze dne 17. května 2010. Změněno 4. května 2012.      

Zpracoval: dr. Z. Matušík

Zdeněk Matušík

 

 

01.12.12