Instruktáže

Instruktáže pro uživatele


Vážené uživatelky a vážení uživatelé, zveme Vás na pravidelné instruktáže, během nichž bychom Vám rádi poskytli základní orientaci ve službách a pravidlech knihovny.

Instruktáže probíhají každý všední den v 9.30 hodin a ve středu také v 17.30 hodin. Sraz zájemců je v daný čas před Informacemi v Hale služeb. Základní školení jsou vedena v češtině, školení v cizím jazyce lze předem domluvit.

Účastníci instruktáží se mohou seznámit s vybranými body Knihovního řádu, základními pravidly jednotlivých studoven a nabídkou služeb NK. Nedílnou součástí instruktáže je ukázka práce s elektronickými a lístkovými katalogy (vyhledávání, objednávání, práce se čtenářským kontem atd.), se systémem Kramerius a dalšími on-line zdroji. Obsah instruktáže není striktně dán, je možné ho upravit na základě domluvy.

V případě zájmu o podrobnější informace ke konkrétnímu tématu je možné domluvit individuální konzultaci u Informací v Hale služeb - osobně, telefonicky (221 663 248) nebo elektronickou poštou.

Tematicky zaměřená školení nabízí také Referenční centrum, podrobnosti najdete zde.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jana Huňová

 

 

 

 

 

01.12.12