Katalogy a bibliografie k historickým fondům
specializované tištěné soupisy a katalogy

v těchto soupisech je nutné hledat rukopisy, které nejsou v Manuscriptoriu
 
Upozornění
tisky vydané před rokem 1800 je nutné si osobně objednat ve Studovně rukopisů a starých tisků nebo prostřednictvím naskenovaných katalogů
 
Kontakty
Oddělení rukopisů a starých tisků
telefon: 221 663 280
e-mail:  orst@nkp.cz
 

Jak najít rukopisy a inkunábule

 

Rukopisy (všechny rukou psané knihy ve správě NK) a inkunábule (knihy tištěné do roku 1500) a  další historické knižní fondy od počátků písemnictví do roku 1800 jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků (ORST), více  o historický knižních fondech   >>
 


Online zdroje pro hledání

Pro nalezení rukopisů a inkunábulí ve fondech NK doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledaný rukopis nebo inkunábuli  nenaleznete, můžete použít tištěné zdroje, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

 

Hledání v Manuscriptoriu - otevřený katalog historických fondů i
Obsahuje katalogové záznamy  části rukopisů NK  a všech inkunábulí NK i jiných institucí a digitální kopie vybraných rukopisů a tisků.

 

Specializované tištěné soupisy a katalogy - na stránce s katalogy a bibliografiemi k rukopisům a starým tiskům 

 

01.12.12