Lístkové katalogy (dostupné v SK)
umístěné ve Slovanské knihovně
 
Ověření dostupnosti na území ČR
JIB i
Souborný katalog ČR  i
CEZL (pouze zahraniční knihy) i
Když nenaleznete ...
Ověřte si správnost údajů o hledané knize v následujících zdrojích.

KVK  i
OCLC FirstSearch - WorldCat i
národní bibliografie  i
retrospektivní bibliografie  i  

Kniha není v SK ...
Pokud jste hledanou knihu nenalezli ve fondu SK, můžete si ji vypůjčit nebo objednat její kopii z jiné české knihovny, případně ze zahraničí, prostřednictvím meziknihovních služeb.

Kontakty
Slovanská knihovna
telefon: 221 663 356
e-mail:  sluzby.sk@nkp.cz
 

Jak najít slovanskou literaturu

 

V současné době obsahují fondy Slovanské knihovny (SK) přes 700 tisíc neperiodických a periodických dokumentů.
Z tohoto počtu připadá téměř polovina na ruskou literaturu. Knihovní fond je členěn do více než 10 oddělení  >>
Součástí knihovního fondu jsou kromě knih dále periodika, archivní materiály  a několik významných samostatných sbírek.
 

 

Online zdroje pro hledání

Pro nalezení dokumentů ve fondech Slovanské knihovny doporučujeme použít následující elektronické zdroje, pokud zde hledaný dokument nenaleznete, můžete použít klasické katalogy, jejichž přehled je uveden v pravém sloupci.

 

Hledání v online katalogu Slovanské knihovny - bázi SLK i
Zadaná slova jsou hledána v různých polích záznamu, přesněji můžete dotaz formulovat přímo v bázi SLK.

  


Hledání v naskenovaném katalogu Slovanská knihovna - GK (katalog je ukončen lednem 1998) i
(pokud znáte autora nebo název v případě, že hledaný dokument nemá autora)


Hledání v naskenovaném katalogu Ruský zahraniční historický archiv i


Hledání v licencovaných databázích
 


 

 

01.12.12