Upozornění
tisky vydané před rokem 1800 je nutné si osobně objednat ve Studovně rukopisů a starých tisků nebo prostřednictvím naskenovaných katalogů
 
Kontakty
Oddělení rukopisů a starých tisků
telefon: 221 663 280
e-mail:  orst@nkp.cz
 

Jak najít staré tisky

 

Staré tisky (knihy tištěné v letech 1501-1800) a  další historické knižní fondy od počátků písemnictví do roku 1800 jsou uloženy v Oddělení rukopisů a starých tisků (ORST), více  o historických knižních fondech   >>Online zdroje pro hledání

Pro nalezení starých tisků ve fondech NK doporučujeme použít následující elektronické zdroje.

 

Hledání v Manuscriptoriu - otevřený katalog historických fondů i
Obsahuje katalogové záznamy všech jazykově českých (a některých cizojazyčných) starých tisků NK a digitální kopie některých tisků.

 

Hledání v naskenovaném Generálním katalogu I  i
(pokud znáte autora nebo název v případě, že hledaný dokument nemá autora)

 

Hledání v online Knihopisu Digital i
Elektronická verze známé tištěné příručky pro jazykově české inkunábule a staré tisky (do roku 1800 - jsou tu uvedeny i signatury NK ČR; pro nalezení pouze exemplářů NK ČR nutno do kolonky Města (místa) uložení zadat: Praha, NK).

 

Zdroje na CD-ROM pro hledání
 

Hledání na CD-ROM  Bibliografie cizojazyčných bohemikálních tisků z let 1501-1800, I. Produkce tiskáren na dnešním území České republiky v 16. a 17. století i
Naskenovaná kartotéka bibliografie cizojazyčných bohemik včetně naskenovaného rejstříku tiskařů, rejstříku tiskařských bohemik a relevantní literatury.

 

 

 

01.12.12