Důležitá telefonní čísla a e-mai

Důležitá telefonní čísla a e-mailové adresy | Telefonní a e-mailový seznam zaměstnanců NK ČR  Telefonní číslo

Ředitel, vedoucí, odpovědná osoba

E-mailová adresa
ÚSTŘEDNA 221663111  
El. podatelna     posta@nkp.cz
Informace - recepce NK ČR 221663331 Tünde Špačková Pinkasová Tunde.Spackova@nkp.cz
       
INFORMACE PRO ČTENÁŘE      
Informace o výpůjčkách - Hala služeb 221663244 PhDr. Vlasta Kostlánová hala.os@nkp.cz
Informace o fondech a službách - Hala služeb 221663248 PhDr. Vlasta Kostlánová pujcovna.os@nkp.cz
Rešeršní a bibliografické služby 221663239 Mgr. Karolína Košťálová reference@nkp.cz
Meziknihovní výpůjční služby 221663202 Mgr. Karolína Košťálová mvs@nkp.cz
Slovanská knihovna - půjčovna 221663356 PhDr. Michaela Řeháková

sluzby.sk@nkp.cz

       
VEDENÍ NK ČR A ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ      
Generální ředitel NK ČR 221663262
221663261 fax

Ing. Tomáš Böhm

Tomas.Bohm@nkp.cz

Kancelář gen. ředitele a sekretariát 221663262
221663261 fax

Eva Tomášková

Eva.Tomaskova@nkp.cz
sekret.ur@nkp.cz

Ekonomika a provoz - náměstek
zástupce gen. ředitele NK ČR
221663417
221663116 fax
Ing. Zdeněk Macoszek Zdenek.Macoszek@nkp.cz
Kancelář ekonomicko-provozního náměstka a sekretariát 221663417
221663116 fax

Kamila Zusková DiS.

Kamila.Zuskova@nkp.cz

Digitalizace a technologie - náměstek 221663126
221663116 fax
Ing. Luděk Tichý Ludek.Tichy@nkp.cz
Knihovní fondy a služby - náměstek 221663209 PhDr. Hanuš Hemola Hanus.Hemola@nkp.cz
Tajemník pro vědu, výzkum a mezinár. vztahy NK 221663274 Mgr. Adolf Knoll Adolf.Knoll@nkp.cz
Referát procesních postupů - hl. koordinátor 221663238 Ing. Jaroslav Kostecký Jaroslav.Kostecky@nkp.cz
Odbor služeb - ředitel 221663293 PhDr. Jana Huňová Jana.Hunova@nkp.cz
Historické a hudební fondy - ředitelka 221663282 PhDr. Miroslava Hejnová Miroslava.Hejnova@nkp.cz
Slovanská knihovna - ředitel 221663354 PhDr. Lukáš Babka Lukas.Babka@nkp.cz
Knihovnický institut - ředitel 221663338
222220362 tel/fax
PhDr. Vít Richter Vit.Richter@nkp.cz
Odbor komunikace - ředitelka 221663275 Irena Maňáková Irena.Manakova@nkp.cz
Oddělení PR a marketingu 221663277 Irena Maňáková Irena.Manakova@nkp.cz
public.ur@nkp.cz
Ekonomika a rozpočet - ředitelka 221663115 Ing. Dagmar Růžičková Dagmar.Ruzickova@nkp.cz
Oddělení personální, práce a mezd 221663142 Ing. Tomáš Beňa Tomas.Bena@nkp.cz
Odbor správy a provozu - ředitelka 221663413 Alena Kastnerová Alena.Kastnerova@nkp.cz
Odbor investic - ředitel 221663294 Ing. Michael Hořejš Michael.Horejs@nkp.cz
Mezinárodní oddělení 221663320 Dana Stankiewiczová Dana.Stankiewicz@nkp.cz
oms.ur@nkp.cz
Povinný výtisk neperiodických publikací 221663290 Mgr. Olga Zeinertová Olga.Zeinertova@nkp.cz
Povinný výtisk periodik 221663391 PhDr. Hana Nová Hana.Nova@nkp.cz
Národní agentura ISBN v ČR 221663306 tel/fax Mgr. Antonín Jeřábek Antonin.Jerabek@nkp.cz
Národní agentura ISMN v ČR 221663311 PhDr. Magda Saková Magda.Sakova@nkp.cz
       
CENTRÁLNÍ DEPOZITÁŘ HOSTIVAŘ  
Ústředna 281013111  
Vydavatelské oddělení 281013316

PhDr. Milena Ředinová

Milena.Redinova@nkp.cz


01.12.12