Vydané publikace

Publikace vydané do r. 2006
prezentace (30 MB)


Propagační předměty a DVD lze zakoupit:
Galerie Klementinum

Křížovnická 190, 110 00 Praha 1
Denně mimo pondělí od 10.30 - 18 hodin

 

Prodejna publikací v budově NK ČR / informace u hlavního vchodu
Národní knihovna ČR
Klementinum 190, 110 00 Praha 1
Tel: 221 663 331
Pondělí až pátek 9 - 17 hodin


Publikace, propagační předměty a DVD lze objednat:

Centrální depozitář NK ČR
Vydavatelský odbor - odd. odbytu

Sodomkova 2
102 00 PRAHA 15
tel: 281 013 317
fax: 281 013 333
maria.braunova@nkp.cz

 

Vydané publikace

 

    ČASOPISY
Detail     
Detailní popis   Knihovna.
Detailní popis   Knihovna plus.
Detailní popis   Národní knihovna - Archiv 1999-2004
     
    METODIKY
    Certifikovaná metodika: Na sestrojení a provoz zařízení pro ošetřování drobných muzejních předmětů napadených škodlivými členovci za pomoci řízené atmosféry (dusík)
     
    KNIHY
Detail    
Detailní popis  

Rukopisy ze sbírek Tomáše Antonína Putzlachera, Michala Schustera a dalších nešlechtických bibliofilů ve fondu pražské lobkowiczké knihovny v Národní knihovně České republiky
Milada Svobodová

Detailní popis   Ruská pomocná akce v Československu: historie, význam dědictví (k 90. výročí zahájení)
Sestavili: Lukáš Babka a Igor Zolotarev
Detailní popis   Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky (Díl VII: Archivy Jihomoravského kraje)
Sestavila Blanka Szunyogová
Detailní popis   Bibliografie Zdenky Bergrové 2005–2011
Detailní popis   The Klementinum. A Guide
Petra Oulíková
Detailní popis   Naše nebo cizí. Písemná kultura na Balkáně a střední Evropa ve středověku / Ours or Alien. Written Culture in the Balkans and Central Europe in the Middle Ages
Detailní popis   Ukrajins‘ka Povstans‘ka Armìja ìnakše (v lìteraturì, mystectvì, kul’turì) / Ukrajinská povstalecká armáda jinak (v literatuře, umění a kultuře)
sestavila Anastázia Lukáčová
Detailní popis   Vzájemným pohledem. Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století / V očeh drugega. Češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju
sestavila Alenka Jensterle-Doležalová
Detailní popis   Čtenáři a internauti. Obyvatelé České republiky a jejich vztah ke čtení (2010)
Jiří Trávníček
Detailní popis   Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005–2011). Sborník příspěvků závěrečného semináře k výzkumnému záměru MK00002322103
Detailní popis   Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija pervych izdanij v gazetach, žurnalach, literaturno-chudožestvennych al‘manachach i sbornikach (1887–1987)
Sestavila Jitka Křesálková
Detailní popis   Russkij zagraničnyj istoričeskij archiv v Prage – dokumentacija. Katalog sobranij dokumentov, chranjaščichsja v pražskoj Slavjanskoj biblioteke i v Gosudarstvennom archive Rossijskoj Federacii /Ruský zahraniční historický archiv v Praze – provozní dokumenty (registratura). Katalog sbírek uložených v pražské Slovanské knihovně a ve Státním archivu Ruské federace
Sestavili Lukáš Babka, Anastasia Kopřivová, Lidija Petruševa
Detailní popis   Slavistické reminiscence. Výbor z textů Jiřího Fraňka
Vydání iniciovali a výbor uspořádali Zdeňka Fraňková, Jiří Honzík a Věra Dvořáková
Detailní popis   Musicalia v pražském periodickém tisku 1800–1825
Jiří Berkovec
Detailní popis   Jakoubek ze Stříbra a počátky utrakvistického kazatelství v českých zemích. Studie o Jakoubkově postile z let 1413–1414
Jindřich Marek
Detailní popis   Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (21) 2011.
Intelektuálové zamilovaní do knih
Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
Detailní popis   Sibírsky autonomizmus. Zdroje, prejavy, reflexie (1917–1939)
Ľubica Harbuľová
Detailní popis   Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II. Tisky z let 1501–1800. Část VIII. a IX. Písmeno S–Ž. Čís. 15.191–17.631 
Detailní popis   Dlouhodobá ochrana digitálních dokumentů
Ladislav Cubr
Detailní popis   Čtyři podoby jedné kultury. Spojení rozptýleného obsahu středoevropského písemnictví. Four Versions of One Culture. A Synthesis of the Dispersed Content of Central European Literature
Detailní popis   REDISCOVER Final Conference Proceedings. Prague, 15 September 2010
Detailní popis   MARC 21. Formát pro autority. Dodatek 1
Překlad: Edita Lichtenbergová
Detailní popis   Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky. Díl VI: Archivy Severomoravského kraje
Detailní popis   Záhada Kroniky trojánské. Počátek českého knihtisku
Kamil Boldan
Detailní popis   MARC 21. Bibliografický formát. Dodatek 1
Detailní popis   Stručný návod pro jmenné zpracování kalendářů 19. století ve formátu MARC 21
Zdenka Bosáková
Detailní popis   Katalogy nové generace – analýza vybraných systémů z pohledu uživatele
Jindřiška Pospíšilová, Karolína Košťálová, Hana Nemeškalová
Detailní popis   Rekonstrukce knihovny Bohuslava Hasištejnského z Lobkovic
Kamil Boldan – Emma Urbánková
Detailní popis   Jan Slavík (1885–1978): A Czech Historian of Revolutions
Ed. Lukáš Babka a Petr Roubal
Detailní popis   Katalogizace elektronických zdrojů
Zpracovala Ludmila Benešová
Detailní popis   Item plures et alios libros
Zuzana Kulová a Michaela Bäumlová
Detailní popis   Zelené evangelium (výbor z díla)
Bohdan Ihor Antonyč
Detailní popis   Průvodce plánem důvěryhodného digitálního repozitáře (PLATTER)
Colin Rosenthal, Asger Blekinge-Rasmussen, Jan Hutař a kol.
Detailní popis   Officium in Nativitate Domini. Graduale ecclesiae Sancti Michaelis Opatoviensis Neo-Pragae, Pars 18
Editor Martin Horyna
Detailní popis   Dmytro Antonovyč a ukrajinská uměnověda
Sestavila Dagmar Petišková
Detailní popis   Libraries and Librarianship in the Czech Republic
Sestavila a editovala Eva Marvanová a kol.
Detailní popis   Výroční zpráva 2008
Národní knihovna České republiky
Detailní popis   Katalogizace hudebnin. Příručka pro katalogizátora s příklady ve formátech MARC 21 a UNIMARC
Zpracovala Hana Borková
Detailní popis   Hlasy vyhnaných. Periodický tisk emigrace ze sovětského Ruska (1918–1945)
Jiří Vacek a Lukáš Babka
Detailní popis   Zákon a Písmo. Rukopisy české reformace 14.–16. století
Renáta Modráková a Zdeněk Uhlíř
Detailní popis   Česká Alexandrovka.  Vzpomínky na život české vystěhovalecké komunity na Rusi
Bohuslav Andrš
Detailní popis   Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků (20) 2008. Vzácné knihy jako švédská válečná kořist z třicetileté války
Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové
Detailní popis   Zofka Kvedrová (1878–1926). Recepce její tvorby ve 21. století
Sestavily Jasna Honzak Jahič, Alenka Jensterle-Doležalová
Detailní popis   Archivace webu
Ludmila Celbová, Lukáš Gruber, Tomáš Síbek, Libor Coufal
Detailní popis   Příručka uživatele systému ISMN
Z anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek
Detailní popis   Oborové brány
kolektiv autorů pod vedením Bohdany Stoklasové
Detailní popis   Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – osobní jména
Jan Luffer
Detailní popis   Metodika tvorby a kontroly jmenných autorit ve formátu MARC 21 – korporace
Svojmila Světlíková
Detailní popis   Čas odložil svůj šat. Móda z rukopisů 11.–16. století
Renáta Modráková
Detailní popis   Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501–1800. Část VII., písmeno Písně–Ř, čís. 12.821–15.190
Detailní popis   Soupis pramenu k dějinám Ruska, Ukrajiny a Běloruska do r. 1945 z archivu České republiky. Díl V., Archivy Severočeského a Východočeského kraje
Detailní popis   Katalogizace ve formátu MARC 21. Pokračující zdroje
(Ludmila Hercová, Jaroslava Svobodová
)
Detailní popis   KATALOGIZACE VE FORMÁTU MARC 21
Marie Balíková-Hana Kubalová-Jaroslava Svobodová
Detailní popis   Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2003, 2004, 2005. 1.české vydání
Detailní popis   Petr Nikolajevič Savickij (1895–1968): bibliografija opublikovannych rabot  /
Petr Nikolaevich Savitskii (1895–1968): A bibliography of his published works

Sestavil Martin Beisswenger
Detailní popis   XIII. mezinárodní sjezd slavistů : Lublaň 15.–21. 8. 2003 : bibliografie
Sestavila Michaela Řeháková / (Bibliografie Slovanské knihovny; 73)
Detailní popis   Výroční zpráva 2007
Národní knihovna České republiky
Detailní popis   Katalog starých ruských tisků z fondů Slovanské knihovny tištěných azbukou. Díl II: 1776–1787
Sestavila Františka Sokolová
Detailní popis   Poustevna básníků – básníci poustevny (ruská poezie 20. a 30. let 20. století v pražském exilu
Jana Kostincová
Detailní popis   Dostojevskij dnes : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : (Praha, 27. listopadu 2006, Národní knihovna České republiky)
Sestavily Miluša Bubeníková – Marta Hrabáková – Radka Hříbková
Detailní popis   Soupis rukopisů Knihovny kláštera premonstrátů Teplá / (Catalogus codicum manu scriptorum Bibliothecae monasterii Teplensis ordinis praemonstratensis)
František Hoffmann
Detailní popis   Ivan Aleksejevič Bunin: Bibliografija originalnych knižnych izdanij
Sestavila. Jitka Křesálková
Detailní popis   Dotazování v přirozeném jazyce: zkušenosti s aplikací prototypu systému M-CAST v českém prostředí
Marie Balíková, Petr Strossa, Dana Vřešťálová
Detailní popis   Dokumentová komunikace : studijní texty
Beáta Sedláčková – Eva Marvanová
Detailní popis   Děčínské rukopisy ze sbírky Františka Martina Pelcla (1734–1801), nyní ve fondech Národní knihovny České republiky
Alena Richterová
Detailní popis   DVD CODEX GIGAS - ĎÁBLOVA BIBLE
Detailní popis   CODEX GIGAS - ĎÁBLOVA BIBLE (česká a anglická verze)
Detailní popis   Prague Perspectives (II): A New Generation of Czech East European Studies
(edited by Lukáš Babka and Petr Roubal)
Detailní popis   Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování knih –ISBN– v České republice s dodatkem ; Soupis účastníků systému Mezinárodního standardního číslování hudebnin –ISMN– v České republice : stav k 31. 12. 2006.
Detailní popis   Europeica – Slavica – Baltica : Jiřímu Marvanovi k 70. narozeninám
(
Sestavily: Helena Petáková – Hana Opleštilová)
Detailní popis   Procházka Klementinem / DVD
Detailní popis   Jak se zrodilo Oko nad Prahou / DVD
23. října 2006 – 2. března 2007
Detailní popis   Mezinárodní architektonická soutěž Nová budova Národní knihovny České republiky v Praze : katalog soutěžních návrhů = International Architectural Competition The New Building of the National Library of the Czech Republic / CD-ROM
Detailní popis   The Eye above Prague : the Library for the Third Millenium
Detailní popis   Edvard Kocbek (1904–1981) : sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia věnovaného dílu a odkazu slovinského básníka, prozaika, esejisty a filozofa Edvarda Kocbeka : (Praha, 10. března 2005, Národní knihovna České republiky)
(Jasna Honzak Jahič – Alenka Jensterle-Doležalová)
Detailní popis Na rozhraní křesťanského a židovského světa : příběh hebrejského cenzora a klementinského knihovníka Karla Fischera (1757-1844)
(Iveta Cermanová – Jindřich Marek)
Detailní popis Doporučení pro přepis nelatinkových písem do latinky
Detailní popis Velislavova bible /Velislai biblia picta /Velislaus Bible
(Zdeněk Uhlíř)
Detailní popis Oko nad Prahou – knihovna pro třetí tisíciletí
Detailní popis Historické fondy Národní knihovny ČR / Průvodce
(Miroslava Hejnová)
Detailní popis Zlomky rukopisů v Národní knihovně České republiky
(Jindřich Marek – Renáta Modráková)
Detailní popis Podpora informační gramotnosti ve veřejných knihovnách – cesta k budoucnosti
Detailní popis Miscelanea Oddělení rukopisů a starých tisků (19) 2005 – 2006
Detailní popis Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Dodatky. Díl II., Tisky z let 1501 – 1800. Část VII., písmeno Ř č. 12.821-15.19
Detailní popis Clementinum : Kunstführer
(Petra Oulíková
)
Detailní popis Muzeum osvobozeneckého boje Ukrajiny. K 80. výročí založení.
(Sest. Dagmar Petišková
)
Detailní popis

Soupis pramenů národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl IV: Archivy Západočeského kraje

Detailní popis Ohlasy Velké francouzské revoluce v hudbě. Katalog pramenů ze schwarzenberské hudební sbírky v Českém Krumlově
(Jiří Záloha – Jitřenka Pešková
)
Detailní popis Летопись бытия и быта. Марина Цветаева в Чехии 1922–1925
(
Galina Vaněčkova)
Detailní popis Moji Pražané mě uctívají
(
Marc Niubò)
Detailní popis Allegretto per il Cembalo
(
Franz Xaver Wolfgang Mozart - nazývaný Wolfgang Amadeus)
Detailní popis La clemenza di Tito
(Caterino Mazzolà – Pietro Metastasio
)
Detailní popis Žít! Výbor z veršů / Žyc’! Vybranyja veršy
(Ryhor Baradulin
)
Detailní popis Rukověť tištěných knihovních fondů Národní knihovny České republiky od prvotisků do konce 19. století
(Ed. Vlasta Faltysová)
Detailní popis FOTOGRAFICKÝ BOOKLET KLEMENTINUM
(
Král, Ivan)
Detailní popis Ukrajins’kyj portret na tli Prahy : ukrajins’ke mystec’ke seredovysce v mizvojennij Cecho-Slovaccyni
(Oksana Pelens’ka)
Detailní popis Ukrajinské výtvarné umění v meziválečném Československu = Ukrajins’ke mystec’ke seredovysce v mizvoennij Cechoslovaccyni = Ukrainian fine arts in the between-the-wars Czechoslovakia : k 80. výročí založení Ukrajinského studia výtvarných umění v Praze : sborník příspěvků z mezinárodní konference 12.–14. listopadu 2003 v Praze
Detailní popis JEZUITÉ A KLEMENTINUM
(
Kolektiv autorů pod vedením Aleny Richterové a Ivany Čornejové)
Detailní popis KLEMENTINUM – PRŮVODCE
(
Oulíková, Petra)
Detailní popis MŮJ ŽIVOT A HUDBA
(Jakub Jan Ryba)
Detailní popis DALIMILOVA KRONIKA. Pařížský zlomek latinského překladu
Detailní popis KATALOG STARÝCH RUSKÝCH TISKŮ Z FONDŮ SLOVANSKÉ KNIHOVNY TIŠTĚNÝCH AZBUKOU. Díl I 1710-1775 (Sestavila: Sokolová, Františka)
Detailní popis PULMAN. Public Libraries Mobilising Advanced Networks.
(Koordinace prací: Ressler, Miroslav)
Detailní popis

SLUŽBY VEŘEJNÝCH KNIHOVEN ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝM OBČANŮM
(Uspořádal Vincenc Streit ve spolupráci s Miroslavem Resslerem a Zlatou Houškovou) 

Detailní popis MARC  21. Formát pro autority
Detailní popis MARC  21. Bibliografický formát
Detailní popis Anglo-americká katalogizační pravidla. Druhé vydání. Revize 1998. Dodatky 2002.
Detailní popis PRAGUE PERSPECTIVES I
(Edited by Roubal,Petr and Veber,Václav)
Detailní popis LITĚRATURNO-TĚATRALNAJA, KONCERTNAJA DĚJATĚLNOSŤ BĚŽENCEV-ROSSIJAN V ČECHOSLOVAKII
(20-40-e gody 20-go veka). Díl I, díl II.
(Inov, Igor)
Detailní popis STŘÍBRNÝ VĚK RUSKÉ LITERATURY. Sborník příspěvků ze sympozia
(Hrabáková, Marta)
Detailní popis MATIJA  MAJAR  ZILSKI  V ČESKO - SLOVINSKÉM KONTEXTU. Sborník příspěvků z mezinárodní konference ...
Detailní popis MIKROGRAFIE V PRAXI
(Faský, Ervín)
Detailní popis Soupis pramenů k dějinám národu Ruska a Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivu České republiky Díl I: Státní ústřední archiv
Detailní popis Soupis k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl II. Archivy Středočeského kraje a Archiv hlavního města Prahy
Detailní popis Soupis pramenů k dějinám národů Ruska, Ukrajiny a Běloruska do roku 1945 z archivů České republiky Díl III. : Archivy Jihočeského kraje
Detailní popis LITERÁRNÍ MYŠLENKOVÉ PROUDY LATINSKO-ČESKÉHO STŘEDOVĚKU
(Tříška, Josef)

 


NAŠI PARTNEŘI

Jana Vašková

 

01.12.12