Obecná charakteristika

 Úkolem zpracovatelských útvarů NK je zpracování veškeré produkce nově získané do fondů NK na úrovni monografické a seriálové.

 Zpracování probíhá v souladu s mezinárodními standardy (MARC 21, AACR2R, ISBD, LCSH, MDT).

 Největším zpracovatelským útvarem a garantem katalogizační politiky je odbor doplňování a zpracování fondů.

 

 Zpracování probíhá i v dalších útvarech NK:

Kromě zpracování souběžné produkce věnuje NK velkou pozornost převodu lístkových katalogů a tištěných bibliografií do strojem čitelné podoby neboli retrokonverzi.

 • oddělení retrospektivní konverze a technické podpory

   NK je garantem vydávání české národní bibliografie: dříve tištěné sešity (do roku 1999) i  CD/DVD (do roku 2008), nyní na webu.

  E. Lichtenbergová


  Retrokonverze

  Novinky České národní bibliografie

  N. Mikšovská

 • 01.12.12