České články od roku 2011 (báze ANL+)

 

Experiment ANL+ probíhal do 31.10.2012, v současné době je pozastaven, opětovné spuštění předpokládáme v květnu roku 2013.

V současné době je možné vyhledávat informace o článcích:
  • Databáze ANL – databáze (přístupná přes JIB a NK ČR) obsahuje výběrově bibliografické záznamy z titulů zpracovávaných krajskými a odbornými knihovnami i z titulů původně zpracovávaných Národní knihovnou ČR

  • Newton Media - plné texty článků vybraných titulů (zpřístupňují knihovny, které mají uzavřenou dohodu s NM, přes rozhraní NK MediaSearch); přístup do 31.12.2012 - NewtonMedia je v NK ČR dostupný na vybraných počítačích v Referenčním centru

 


01.12.12