Aktuální informace k postupu revitalizace areálu Klementina

Aktuální informace k realizaci stavby “Depozitář Národní knihovny České republiky”
(dále NK ČR)

Srpen 2009

Výstavba nového objektu Národní knihovny České republiky pro ukládání povinných výtisků na dobu příštích 40 let a moderní služby pro čtenáře byla vládou odsouhlasena v r. 2006 s přidělenou konkrétní dotací. Bohužel po dva roky od vyhlášení výsledků architektonické soutěže na tuto budovu nebylo možno ze známých objektivních důvodů vypracovat projektovou dokumentaci, s pozemkem, určeným pro stavbu, nelze počítat.

Z rozhodnutí Ministerstva kultury ČR připravila Národní knihovna České republiky v r. 2008 podklady pro výstavbu dalšího depozitáře na vlastních a odkoupených pozemcích v sousedství centrálního depozitáře NK ČR v Praze Hostivaři.

V prosinci loňského roku vypsal zadavatel (NK ČR) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách zadávací řízení na veřejnou zakázku na služby (projektové práce) a v I. čtvrtletí letošního roku vybral nejvhodnějšího uchazeče a uzavřel s ním smlouvu na projektovou dokumentaci na uvedenou stavbu.

Stavba nového depozitáře je rozdělena do několika etap. Probíhají projekční práce na 1. etapě, 2. a 3. etapa jsou rezervou pro případ dalších průtahů či definitivního zamítnutí výstavby Nové budovy podle původní koncepce.

V 1. etapě vznikne v Hostivaři moderní depozitář pro Národní konzervační fond, bude zde také rozšířené digitalizační pracoviště pro Novodobé fondy a služby. Z Klementina se do nové budovy přestěhují i některá oddělení NFS, jejichž činnost je pevně spjata s uloženým fondem.

Projekt 1. etapy je ve fázi projednávání stanovisek dotčených orgánů a správců sítí pro územní řízení. Zahájení vlastních stavebních prací předpokládá NK ČR v druhé polovině příštího roku.

01.12.12