Aktuální informace k postupu revitalizace areálu Klementina

Informace k postupu revitalizace areálu Klementina

Únor 2010

Po ukončení zadávacího řízení na výběr dodavatele I. etapy revitalizace areálu Klementina a uplynutí zákonných lhůt byl dne 19. 2. 2010 uzavřen smluvní vztah mezi objednatelem Národní knihovnou České republiky a dodavatelem – společnostmi Metrostav a.s. IČ: 00014915 a Arstav s.r.o. IČ: 26030152 smlouvou o dílo na komplexní stavební práce I. etapy revitalizace Klementina.

Předpoklad předání staveniště je 26. 2. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

01.12.12