"Nejnaškrábanější" rukopisy: univerzitní autografy

"Nejnaškrábanější" rukopisy: univerzitní autografy

Mistři pražské univerzity, mezi nimiž byli přední čeští reformátoři, byli také písaři knih. Od dvou čelných představitelů české reformace, Jana Husa a Jakoubka ze Stříbra, se nám v rukopisech dochovaly autografy, tedy texty psané vlastní rukou.

Text Jana Husa v rukopise sign. XIII F 16 byl napsán z podnětu Husova učitele a podporovatele, univerzitního mistra Křišťana z Prachatic. Je psán zběžným, ale úpravným písmem. Jedná se o přepis zápisu slyšení francouzského vyslance Honoré Boneta ze Salonu u krále Václava IV. ve věci papežského schismatu roku 1399.

Méně úpravně je psán text Jakoubka ze Stříbra v konvolutu latinských spisů sign. VIII E 7, který si zapsal pro vlastní potřebu. Je psán zběžným, obtížně čitelným písmem. V textu je množství škrtů a autorských oprav. Obsahem textu je kvestie na obranu přijímání z kalicha, liturgické novoty, s níž přišel právě tento český reformátor.


Autograf Jana Husa.
Fond NK ČR. Foto: Ivan Král


Autograf Jakoubka ze Stříbra.
Fond NK ČR. Foto: Ivan Král

01.12.12