Nové přírůstky čínské literatury

Nové přírůstky čínské literatury získané výměnou s Národní knihovnou v Pekingu

Čínsko-anglicko-tibetský slovník osobních a místních jmen Dictionary of Common Tibetan Personal and Place Names obsahuje 10.470 hesel, která tvoří nejpoužívanější místní jména a zeměpisné názvy v tibetštině.
 

Uvedený slovník je možné využívat v oblasti žurnalistiky, nakladatelství, vědy, vzdělání, průmyslu a dalších odvětvích. Slovník má rejstřík anglických názvů, tibetských názvů v tibetském písmu a tibetských názvů v latince.
 Tibetský epos Gesar An Illustrated Manual of the Tibetan Epic Gesar o délce sto dvaceti svazků představuje nejrozsáhlejší literární dílo svého druhu na světě.

Počátky uvedeného díla sahají pravděpodobně do 7.-10. století, přičemž vybrané pasáže eposu do dnešní doby šíří vypravěči. Předmětná kniha představuje populární adaptaci zmíněného eposu a je bohatě ilustrována tradiční formou tibetského malířství, thangkami.Mgr. Katarína Feriančíková
Externí pracovník NK ČR
Ústav Dálného Východu FFUK
 

 

01.12.12