Politici o nové budově Národní k

Politici o nové budově Národní knihovny ČR

 

Pavel BÉM, pražský primátor

… Národní knihovna je symbolem. Je mimochodem nejstarší národní institucí, protože její historie sahá daleko hlouběji, než kam sahá naše paměť, až do krásného data 1777…Pro mě jako pražského primátora je symbolem vzdělanosti, symbolem kulturní tradice …

… výstavby nové budovy NK ČR si jako projektu nesmírně ceníme, vážíme a je skvělé, že za Národní knihovnou stojí silná osobnost, a to osoba pana Ježka…Vítězslav JANDÁK, bývalý ministr kultury

… Všude už zvítězila elektronická média a u nás vedou pořád ještě knížky. Takže Národní knihovně a všem přeji, aby lidé u nás nadále četli, byli moudří a část peněz dávali do toho nejkrásnějšího uměleckého díla, které se jmenuje knížka. Ať žijí knížky, ať žijí ředitelé jako je pan ředitel Ježek …Martin ŠTĚPÁNEK, bývalý ministr kultury

… Knihovna je totiž paměť, je to historie, láska, prostor, kde se člověk uzavře a je jen se svými nejkrásnějšími a nejmilejšími přáteli. Všichni bychom si měli uvědomit, že národní knihovna je všude v národních státech ctěna někdy daleko více, než národní divadlo. Národní divadlo je prázdné, než v něm herci začnou hrát, kdežto knihovna je plná a zůstává plná, je připomínkou, pamětí, historií, svědkem času. Je pro mě velikou ctí …, že mohu panu řediteli a nám všem, Čechům, Moravanům a Slezanům popřát, aby knihovna co nejdříve stála, abychom se zařadili mezi ty vyspělé státy a národy světa, které svou národní knihovnu ctí ….

01.12.12