Dar z Marburku

Dar z Marburku

Na podzim roku 2010 byla do Národní knihovny ve dvou várkách dopravena rozsáhlá zásilka 1100 knih od Hanse-Gerharda Kruseho z Marburku. Kolekci tvoří knihy o byzantské, římské či italské historii, Německu v době středověku, papežství, ale také obecně o politologii, numismatice, umění či řemeslech. Většina z nich v našich fondech scházela, menší část darovaných publikací (převážně numismatické katalogy) byla předána do Numismatického oddělení Národního muzea.

01.12.12