Le vie del Gotico

 

Le vie del Gotico. Il Trentino fra Trecento e Quattrocento      

(Cesty gotiky. Trentino mezi 14. a 15. st.)

 

V rámci výměny s Trentem (Provincia autonoma di Trento) jsme získali rozsáhlou publikaci o gotickém umění v oblasti Trentina. Ačkoliv je tato výměna spíše příležitostná, tento titul nám na naši žádost poslali obratem pošty.

Kniha je jakýmsi itinerářem, který vydává nejvýznamnější svědectví o freskách na území biskupského knížectví. O předmětu se pojednává z různých hledisek. Text doplňují ilustrace malířských cyklů, ať už náboženských nebo profánních, které jsou velmi důležité pro rekonstrukci doby tak spletité a složité, jako je gotika, kde se snoubí duchovní a náboženská atmosféra spolu s vyhraněným smyslem pro krásu tvorby.

Jednotlivé kapitoly jsou věnovány poutním místům, domácímu gotickému umění, malbě církevní i světské, ale také se dozvíme leccos třebas o dobové módě a oblékání.

Knihu doplňuje drobná brožura téhož jména s podtitulem „Guida“ („Průvodce“), která čtenáři předkládá 24 itinerářů po trentinských údolích, kde turista najde nejdůležitější místa zmíněná  textu.

 

             
 

01.12.12