Il canto Fratto nei manoscritti

Il canto Fratto nei manoscritti della Fondazione Biblioteca S. Bernanrdino di Trento

V rámci výměny získala naše knihovna od partnerské organizace Provincia autonoma di Trento – Soprintendenza per i beni librari e archivistici výše uvedený titul. Publikace je věnována typu křesťanského liturgického zpěvu, který je na rozdíl od “gregoriánského” zaznamenán s proporčními rytmickými hodnotami.
 


Jedná se o důležité svědectví hudební liturgie minulosti, která byla velmi dlouho jen málo uznávaná. Tento katalog představuje spolu s multimediálním CD, jež ho upřesňuje a doplňuje, významný nástroj identifikace a poznání hudebního dědictví zachovaného v trentském fondu Knihovny sv. Bernarda v Trentu.

Kniha bude k dispozici ve studovně hudebního oddělení.


Irena Burešová
ODF-ODZD

 

01.12.12