9

10. Evidence v Národní agentuře ISBN v ČR

10.1

Národní agentura ISBN v ČR buduje databáze nezbytné pro provoz systému ISBN v České republice: bázi vydavatelů účastnících se systému ISBN, logickou bázi ohlášených knih a ověřuje správnost čísel ISBN v záznamech báze vydaných knih.

Z báze ohlášených knih je produkován elektronický čtrnáctideník “O.K. – Ohlášené knihy”.


10.2
Evidence identifikátorů vydavatele

Národní agentura ISBN v ČR vede evidenci identifikátorů vydavatele, jak již přidělených, tak dosud volných. Evidence přidělených identifikátorů vydavatele je součástí báze vydavatelů. Aktualizace této báze je prováděna průběžně.


10.3
Adresář vydavatelů

Databáze vydavatelů tvoří virtuální adresář vydavatelů, volně přístupný na internetu. Aktualizace dat jsou ve stanovených termínech zasílány Mezinárodní agentuře ISBN, která vydává ročně celosvětový adresář vydavatelů “Publishers´ international ISBN directory”. Je proto v zájmu každého vydavatele, aby Národní agentuře ISBN v ČR neprodleně hlásil jakékoliv změny v údajích o svém vydavatelství. Každý záznam v bázi vydavatelů obsahuje: oficiální název vydavatele, podnázev, adresu, telefon, fax, e-mail, URL, identifikátor skupiny a vydavatele, názvové odkazy a kód profesionálního zaměření vydavatele podle kódovníku Mezinárodní agentury ISBN.


10.4 Vstup nového vydavatele do systému ISBN

Účast vydavatelů v systému ISBN je v České republice dobrovolná. Ke vstupu do systému je nutná kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kde je jako předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a jako obor činnosti mj. též vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce. U organizací kopie statutu, z něhož je patrno, že organizace provádí též publikační činnost. Dále je potřeba vyplnit evidenční list, který vydavateli poskytne Národní agentura ISBN v ČR, a osobní návštěva agentury. Při této návštěvě dostane vydavatel blok čísel ISBN. Bloky čísel ISBN nelze novým vydavatelům zasílat poštou ani elektronicky.


10.5 Změny ve vydavatelské činnosti a ukončení činnosti vydavatele

Dojde-li ke složitějším organizačním změnám v činnosti vydavatele (např. sloučení, rozdělení apod.), je nutno tyto otázky konzultovat s Národní agenturou ISBN v ČR.

V případě ukončení činnosti je vydavatel povinen oznámit tuto skutečnost písemně Národní agentuře ISBN v ČR a vrátit přidělný blok čísel ISBN. Blok čísel ISBN je nepřenosný a zaniká společně s vydavatelem.

01.12.12