11

12. Umístění čísla ISBN v knize

12.1 Všeobecně

Číslo ISBN musí být v publikaci uvedeno.


12.2

Číslo ISBN se uvádí na rubu titulního listu dole, 2-3 cm od spodního okraje stránky, popř. na rubu obálky na témže místě, pokud tato titulní list zastupuje. U publikací, které nemají titulní list a číslo ISBN nelze uvést ani na rubu obálky, uvádí se v tiráži. Uvádí se jako poslední a samostatný údaj na stránce, resp. v tiráži.

Číslo ISBN lze rovněž opakovat na zadní straně obálky, desky nebo přebalu.


12.3

U vydání vícesvazkových souborů i jednotlivých publikací v pouzdrech má být číslo ISBN uvedeno též na pouzdru. U vícesvazkových souborů se zde uvádí číslo ISBN celého souboru. Na pouzdru se číslo ISBN uvádí tehdy, tvoří-li pouzdro součást knihy a neslouží-li pouze k ochraně knihy při dopravě.


12.4

Číslo ISBN se též uvede na jakémkoliv doprovodném materiálu vydaném společně s publikací.


12.5

Číslo ISBN se tiskne dostatečně velkým typem písma, aby bylo snadno čitelné (tj. 9-bodovým nebo větším) a podle možnosti odlišným od toho, kterým byla kniha vytištěna.


12.6

Číslo ISBN lze též uvádět v čárovém kódu EAN (viz též kap. 11), jehož součástí je toto číslo. ISBN v čárovém kódu se uvádí pouze na zadní straně obálky, desky nebo přebalu, 2 cm od hřbetu a spodního okraje.


12.7

Ostatní údaje o čísle ISBN, např. o čísle ISBN souboru a jednotlivých svazků, o čísle ISBN předchozích vydání, původního vydání nebo jazykových verzí, se uvádějí na rubu titulního listu.


12.8

Na publikacích zhotovených jiným způsobem než tiskem (CD-ROM, DVD-ROM) musí být číslo ISBN uvedeno v každém případě tak, aby bylo dobře patrné, např. na etiketě nebo na obálce či v bookletu. Toto se týká i elektronických publikací.

01.12.12