12

13. Praktické použití čísel ISBN

13.1

Ve vydavatelstvích se čísel ISBN používá pro:

 • identifikaci pevně stanovených vydavatelských projektů od získání rukopisu autora po konečné vydání publikace

 • identifikaci publikace ve vydavatelských katalozích a inzerátech

 • uvádění v tištěných i elektronických adresářích a na internetu

 • kontrolu skladů

 • vyplácení autorských honorářů

 • objednávky

 • účetnictví a fakturaci

 • sledování dat o prodeji

 • statistické účely

 • vyřizování náhrad za vadné výtisky

13.2

V bibliografických službách, distribučních centrech a knižním velkoobchodu se čísel ISBN používá pro:

 • budování databází o publikacích jak na skladě, tak vyprodaných

 • vytváření bibliografických produktů a katalogů z těchto databází publikací pro knižní obchod

 • objednávky prostřednictvím elektronických komunikačních systémů jako EDI (electronic data interchange – elektronická výměna dat) nebo prostřednictvím internetu

 • kontrolu skladu

 • monitorování interních logistických procesů

 • účetnictví a fakturaci

 • produkování dat o prodeji

 • vyřizování náhrad za vadné výtisky

 • produkování předmětových seznamů a katalogů

13.3

V centralizovaných službách určených pro knihovny se čísel ISBN používá pro:

 • objednávky od vydavatelů nebo velkoobchodu

 • zpracování objednávek od knihoven

 • kontrolu skladu

 • monitorování interních logistických procesů

 • účetnictví a fakturaci

 • převazby

13.4

V knihkupectvích se čísel ISBN používá pro:

 • bibliografické rešerše

 • zjišťování adres vydavatelů nebo distributorů

 • objednávky a přeobjednávky prostřednictvím elektronických komunikačních systémů jako EDI (elektronická výměna dat) nebo prostřednictvím internetu

 • řízení skladu

 • účetnictví a fakturaci zákazníka

 • systém elektronického místa prodeje (EPOS – Electronic point-of-sale system)

13.5

V knihovnách se čísel ISBN používá pro:

 • vyhledávání informací

 • objednávky

 • katalogizaci

 • statistiku výpůjček

 • meziknihovní výpůjčky

01.12.12