15

16. ONIX

ONIX je mezinárodní norma pro předávání informací o elektronických produktech i vlastních elektronických produktů v elektronické formě v knižním obchodu. Sestává z obsahových specifikací (včetně prvků dat, návěští a seznamů kódů) a XML DTD.

Norma ONIX byla vyvinuta a je spravována EDItEUR společně s Book Industry Communication a Book Industry Study Group a s uživatelskými skupinami v zemích, jejichž služby books-in-print přijaly normu ONIX. Těmito zeměmi jsou USA, Velká Británie, Francie, Německo, Austrálie, Kanada a Republika Korea.

ONIX byla převedena do formátu MARC21 Kongresovou knihovnou a do UNIMARC Britskou knihovnou. Používají ji některé národní knihovny k získání informací o produktu od vydavatelů pro účely katalogizace v knize (Cataloguing-in-Publication – CIP) nebo aby se usnadnila čtenářům práce v OPAC (Online Public Access Catalogues – online katalog pro čtenáře).

Další informace o ONIX na adrese:

EDItEUR
39-41 North Road
London N7 9DP
UK
Tel.: +44 (0) 20 7607 0021
Fax: +44 (0) 20 7607 0415
E-mail:brian@bic.org.uk
URL: http://www.editeur.org

01.12.12