16

17. Desatero účastníka systému ISBN

 1. Vstup do systému ISBN je dobrovolný. Vstupte do něj až po zvážení jeho výhod. Vystoupit ze systému již nelze.
   

 2. Hlaste neprodleně změny názvu vydavatele i změny dalších údajů.
   

 3. Případnou likvidaci vydavatelství neprodleně oznamte Národní agentuře ISBN v ČR a vraťte jí přidělený blok čísel ISBN.
   

 4. Zasílejte ohlašovací lístky (elektronicky nebo poštou) v okamžiku přidělení čísla ISBN, tzn. jakmile jde kniha do tisku.
   

 5. Přidělujte čísla ISBN pouze publikacím považovaným systémem ISBN v ČR za knihu.
   

 6. Zajistěte správné vytištění čísla ISBN v knize.
   

 7. Neposkytujte vlastní čísla ISBN jiným vydavatelům.
   

 8. Pečlivě evidujte všechna přidělená čísla ISBN.
   

 9. Nepřipusťte zneužití systému ISBN k jakýmkoliv jiným účelům, než je stanoveno Mezinárodní agenturou ISBN.
   

 10. V případě jakýchkoliv pochyb či nejasností se obraťte na Národní agenturu ISBN v ČR.

 

01.12.12