2

2. Význam čísla ISBN

2.1

Číslo ISBN je jedinečný mezinárodní identifikátor pro monografické publikace. Nahrazuje potřebu zpracovávání dlouhého záznamu bibliografického popisu. Šetří čas a pracovní sílu a umožňuje vyhnout se chybám při pořizování kopií záznamů.


2.2

Číslo ISBN umožňuje budování a aktualizaci adresářů používaných v knižním obchodě a bibliografických databázích jako jsou katalogy books-in-print (knihy v tisku). Informace o dostupných knihách lze snadno nalézt pouze prostřednictvím čísla ISBN.


2.3

Číslo ISBN je strojem čitelné jako 13-místný čárový kód EAN/UCC. Jeho snímání probíhá rychle a vylučuje chyby při čtení.


2.4

Číslo ISBN je nezbytné pro provoz elektronického způsobu prodeje v knihkupectvích.


2.5

Při ochraně autorských práv je možno použít též čísel ISBN.


2.6

Shromažďování dat o prodeji se provádí prostřednictvím čísel ISBN. Umožňuje se tak sledování úspěšnosti prodeje publikací i srovnání jejich prodejnosti v různých tematických oblastech a dokonce i u různých vydavatelů.


2.7

Zákon umožňující půjčování knih, který platí v některých zemích, je založen na číslech ISBN. Podle této metody dostávají autoři i ilustrátoři honoráře odpovídající tomu, kolikrát byly jejich knihy vypůjčeny ve veřejných knihovnách.


2.8

Číslo ISBN usnadňuje agendy spojené s knihou ve vydavatelstvích, knihovnách, knižním obchodě i u čtenářů. Význam čísla ISBN vyplývá z jednotné, jednoznačné, mezinárodně srozumitelné a využitelné identifikace knih prostřednictvím tohoto čísla.


2.9

Číslo ISBN je povinně uváděno v české národní knižní bibliografii. Je povinným prvkem bibliografického popisu podle ISBD (International Standard Bibliographic Description), AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed.), příp. i národních pravidel bibliografického a katalogizačního (identifikačního) popisu a jako takové je povinnou součástí bibliografických či katalogizačních záznamů dokumentů v knihovnách.


2.10

Číslo ISBN umožňuje, aby byly podle něho objednávány knihy v knižním velkoobchodě, knihkupectvích, vydavatelstvích i knihovnách, aby se jejich prostřednictvím uskutečňovala meziknihovní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služba, prováděla revize skladů ve vydavatelstvích, knihkupectvích i v knižním velkoobchodě. Je součástí bibliografických i katalogizačních záznamů v národních i mezinárodních databázích a jejich nejspolehlivějším vyhledávacím prvkem.

01.12.12