8

9. Číslo ISBN pro publikace tištěné na zakázku (print on demand)

9.1

Publikace tištěná nebo produkovaná na zakázku je vytištěna a svázána, příp. produkována na základě objednávky zákazníka. Takové zakázky zní často na několik kopií publikací, které jsou de facto “vyprodány”. Jejich vyšší náklad by byl neekonomický. Tyto publikace dostávají číslo ISBN.


9.2

Tisk na zakázku by neměl být zaměňován s publikacemi vydávanými v malém nákladu, kdy je vydáno malé množství knih, které je pak uskladněno pro plnění objednávek zákazníka, pokud k nim dojde. Při tisku na zakázku se neskladuje žádný výtisk.


9.3

Je-li verze nějaké publikace tištěné na zakázku odlišná od dříve vydané verze, která nebyla tištěna na zakázku (např. vázaná verze se stává brožovanou), pak je třeba přidělit nové číslo ISBN, právě tak jako je tomu u jakékoliv jiné změny formy produktu. Menší změny formátu, k nimž dochází z důvodů požadavků na tiskařské stroje tisknoucí zakázku, nevyžadují nové číslo ISBN.


9.4

Publikace dostane nové číslo ISBN, je-li tištěna na zakázku vydavatelem, který zakoupil práva na vydání od jiného vydavatele.


9.5

Výtisku, který je produkován institucí jinou než vydavatelem a pro tohoto vydavatele (tj. nedošlo k převodu autorských práv) a který je tištěn na zakázku v odlišné formě, bude přiděleno nové číslo ISBN.


9.6

Individualizované nebo personalizované verzi knihy tištěné na zakázku, u níž o obsahu knihy nerozhoduje vydavatel, a která má omezenou dostupnost, se nepřiděluje číslo ISBN.

01.12.12