Národní knihovna České republikyNárodní knihovna České republiky

Příručka uživatele systému ISBN

5. vydání
Revize březen 2011

Praha
2006

Národní knihovna ČR, 2006
 

Obsah

Předmluva k českému vydání
Předmluva k 5. mezinárodnímu vydání

1. Vznik čísla ISBN a jeho vývoj

2. Význam čísla ISBN

3. Systém ISBN v České republice

4. Řízení systému ISBN na mezinárodní a národní úrovni, úkoly a funkce agentur ISBN a vydavatelů
4.1 Všeobecně
4.2 Řízení systému ISBN na mezinárodní úrovni
4.3 Řízení systému ISBN na národní úrovni
4.4 Řízení systému ISBN na úrovni vydavatele

5. Struktura čísla ISBN a jeho rozsah v České republice, přidělování identifikátorů vydavatele

6. Druhy dokumentů, kterým se přiděluje či nepřiděluje číslo ISBN
6.1 Vymezení pojmu “kniha” pro potřeby systému ISBN
6.1.1 Druhové vymezení
6.1.2 Kvalitativní vymezení

7. Přidělování čísel ISBN, jejich evidence a kontrola
7.1 Zásady přidělování čísel ISBN
7.2 Postup při přidělování čísel ISBN
7.3 Nejčastější chyby

8. Přidělování čísel ISBN online publikacím

9. Čísla ISBN pro publikace tištěné na zakázku

10. Evidence v Národní agentuře ISBN v ČR

11. Čísla ISBN v čárovém kódu EAN

12. Umístění čísla ISBN v knize

13. Praktické použití čísel ISBN

14. Čísla ISBN a EAN

15. Čísla ISBN a další identifikátory
15.1 DOI
15.2 GTIN
15.3 Internetové identifikátory: URN
15.4 ISAN a V-ISAN
15.5 ISMN
15.6 ISRC
15.7 ISSN
15.8 ISTC
15.9 ISWC

16. ONIX

17. Desatero účastníka systému ISBN

Adresa Národní agentury ISBN v ČR

Přílohy

Evidenční list účastníka systému ISBN
Zásady pro vyplňování ohlašovacích lístků
Seznam zkratek nejčastěji používaných v ohlašovacích lístcích
Příklady přidělování čísel ISBN
Odpovědi na nejčastější otázky týkající se systému ISBN
Programové řešení přidělení čísel ISBN