Národní knihovna České republiky

 

Příloha 3

Seznam zkratek nejčastěji používaných v ohlašovacím lístku

 

termín zkratka
aktualizovaný
anglický/angličtina
brožovaný
český/čeština
doplněný
francouzský/francouzština
italský/italština
kožená vazba
mapa
nakladatel/nakladatelství
němčina/německý
nezměněný
opravený
originální
plátěná vazba
polský/polština
portugalský/portugalština
přepracovaný
revidovaný
rozšířený
ruský/ruština
slovenský/slovenština
slovinský/slovinština
souborný
svazek
španělský/španělština
upravený
vázaný
vydání
vydavatel/vydavatelství
zkrácený
změněný
aktual.
angl.
brož.
čes.
dopl.
franc.
ital.
kož. vaz.
mp.
nakl.
něm.
nezm.
opr.
orig.
plát. vaz.
pol.
port.
přeprac.
rev.
rozš.
rus./ruš.
slov.
slovin.
soubor.
sv.
špan.
upr.
váz.
vyd.
vydav.
zkr.
zm.
01.12.12