Příloha 6

 

Příloha 6

Programové řešení přidělení čísel ISBN

 1. Působíte jako distributor?
  ANO – Viz 2
  NE - Viz 4
   
 2. Máte vydavatelské oprávnění a jsou vaše vydavatelské údaje uváděny v knize?
  ANO - Použij vlastního čísla ISBN (viz 4)
  NE - Viz 3
   
 3. Pochází původní nakladatel ze země, v níž je již zaveden systém ISBN?
  ANO - Použij jeho původního čísla ISBN
  NE - Použij vlastního čísla ISBN (viz 4)
   
 4. Jedná se o seriálovou publikaci?
  ANO - Viz 5
  NE - Viz 6
   
 5. Je vydávána častěji než jednou ročně?
  ANO - Použij pouze čísla ISSN
  NE - Použij čísla ISSN, ale přiděl také číslo ISBN (viz 6)
   
 6. Jedná se o vícesvazkový soubor?
  ANO - Přiděl číslo ISBN celému souboru a každému jednotlivému svazku (viz 7)
  NE - Viz 7
   
 7. Je to první vydání původní práce?
  ANO - Přiděl nové číslo ISBN
  NE - Viz 8
   
 8. Je to nové vydání (tj. opětovné vydání se změnami oproti původnímu)?
  ANO - Přiděl nové číslo ISBN
  NE - Viz 9
   
 9. Je to dotisk od původního nakladatele?
  ANO - Viz 10
  NE - Přiděl nové číslo ISBN
   
 10. Jsou v textu nějaké opravy nebo změny? (Malé opravy, např. typografické chyby nebo nová obálka, nejsou považovány za nové vydání.)
  ANO - Považuj to za nové vydání (viz 8)
  NE - Viz 11
   
 11. Došlo ke změně vazby?
  ANO - Přiděl nové číslo ISBN
  NE - Viz 12
   
 12. Došlo ke změně názvu?
  ANO - Přiděl nové číslo ISBN
  NE - Považuj knihu za dotisk a použij původního čísla ISBN
   
 13. Náleží edici číslo ISBN (např. Květy poezie. Sv. 1. – Výbor z díla. Sv. 5. – apod.)?
  NE - Jde o díla různých autorů nebo o sebrané či vybrané spisy určitého autora
01.12.12