Předmluva k českému vydání

Předmluva k českému vydání

Od 1.1.2007 dochází v systému ISBN k nejvýznamnější změně od jeho založení: ke změně v organizaci systému samého i ke změně ve struktuře čísla ISBN. Tyto změny ovlivní i provoz systému ISBN v České republice. Jsou popsány v této příručce, která vychází z praxe provozu systému ISBN u nás a patří k nim:

  • systém ISBN se stává členskou organizací, jehož účastník musí s Mezinárodní agenturou ISBN podepsat smlouvu a platit roční příspěvky

  • Mezinárodní agentura ISBN mění své sídlo z Berlína do Londýna

  • dosud 10-místné číslo ISBN se mění na 13-místné; jeho trvalou součástí se stává prefix 978 používaný dosud pouze pro převod čísla ISBN do čárového kódu

  • po vyčerpání bloku čísel v rámci prefixu 978 dojde ke změně prefixu na 979, která bude znamenat přidělení nových identifikátorů skupiny i vydavatele

  • číslo ISBN lze přidělovat i knihám na CD-ROM a dalším elektronickým off-line nosičům

  • číslo ISBN již nebude nadále přidělováno aktualizacím na volných listech doplňovaných k základnímu vydání

  • větší volnost bude v uvádění čísla ISBN v knize: vedle rubu titulního listu budou povolena i další místa v publikaci jako rovnocenná

 

Podrobnější změny, vedle těchto základních, jsou uvedeny v následujícím textu příručky.

Vydavatelům v České republice budou vyměněny bloky čísel ISBN v rámci jejich identifikátorů. Identifikátory zůstávají v platnosti a vydavatelé budou pokračovat v přidělování čísel ISBN ze svého bloku do jejich vyčerpání. Poté dostanou nový identifikátor ISBN s příslušným blokem čísel.

Tato příručka nahrazuje v plném rozsahu předchozí vydání Příručky uživatele systému ISBN z r.1996 včetně následujících dotisků.

 

Praha, 1.12.2005

Antonín Jeřábek
Národní knihovna ČR
Národní agentura ISBN v ČR

01.12.12