Národní knihovna České republiky

Příručka uživatele systému ISMN

2. české vydání
Z anglického originálu přeložil a upravil Antonín Jeřábek
Vydala Národní knihovna ČR v roce 2008


Obsah

Předmluva k českému vydání
Předmluva
1. Úvod
2. Jak je Mezinárodní standardní číslo hudebnin (ISMN) sestaveno
3. Účel a rozsah použití čísla ISMN

4. Zásady a postupy, které musí dodržovat vydavatelé, přidělující čísla ISMN vlastním produkcím
5. Neparticipující vydavatelé

6. Použití čísla ISMN
7. Tisk a publikování čísla ISMN
8. Správa systému ISMN
9. Číslo ISMN a další mezinárodní standardní čísla
10. Desatero účastníka systému ISMN
11. Přílohy

Adresa Národní agentury ISMN v ČR

 

Předmluva k českému vydání

Text této příručky je upraveným překladem 4., opraveného vydání “ISMN users´ manual” vydaného Mezinárodní agenturou ISMN v Berlíně v srpnu 2008.
Při zpracování textu bylo přihlédnuto k domácí vydavatelské praxi. Obsahové rozdíly oproti mezinárodní příručce nejsou ale velké, protože Mezinárodní agentura ISMN má zájem na tom, aby si jednotlivé národní agentury ISMN text příliš neupravovaly a aby příručka měla obdobné znění v rámci celého systému.
Český překlad se snaží zachovat terminologickou kontinuitu s českou verzí obdobné příručky systému mezinárodního standardního číslování knih – ISBN – i s dalšími mezinárodními normativními materiály (ISBD, AACR2).

30. 9. 2008
Antonín Jeřábek, Národní agentura ISMN v ČR
Národní knihovna České republiky

 

Předmluva

ISMN – Mezinárodní standardní číslo hudebnin (International Standard Music Number) bylo velmi úspěšné během patnácti let své existence. Čtyřicet sedm agentur reprezentujících o něco více zemí a regionů je nyní aktivními účastníky systému. Pokud bychom si měli přát něco víc, tak je to větší využití čísla ISMN v hudebním světě, jako tomu v systému ISBN. Vydávání hudebnin a jejich využití se nedá jen tak srovnávat se světem knih – hudebniny jsou určeny vybrané odborné veřejnosti, vzdělané v hudbě a též historické souvislosti jsou v zemích s velkou hudební tradicí odlišné. Určitou globalizaci nyní vidíme prostřednictvím vzrůstu dodavatelů internetu, kteří nabízejí velké množství hudebnin a tak překlenují mezeru mezi tradičními hudebními zeměmi a milovníky hudby na celém světě. Číslo ISMN by mělo být ideálním identifikátorem pro hudebniny prezentované na internetu, zvláště proto, že je kompatibilní se specializovanějšími identifikačními systémy.
Toto nové vydání Příručky uživatele systému ISMN bylo vynuceno revizí normy ISO 10957, které změnilo předchozí desetimístné číslo na číslo třináctimístné – v souladu se systémem ISBN.
Příručky uživatele nejsou statické – jsou trvale v procesu změn, aby byly co nejužitečnější a aby se přizpůsobovaly současným potřebám. Také není současné vydání v žádném případě definitivní – nejaktuálnější verzi lze nalézt na webové stránce Mezinárodní agentury ISMN (http://ismn-international.org).

Berlín, 3. dubna 2008
Hartmut Walravens

01.12.12