Národní knihovna České republiky

5. Neparticipující vydavatelé

Ve výjimečných případech může hudebninám vydavatelů, kteří publikují nákladem vlastním nebo zcela ojediněle, přidělit čísla ISMN Národní agentura ISMN v ČR. V takovém případě jí vydavatelé oznámí všechny potřebné údaje o chystaném titulu, které běžný účastník systému ISMN vyplňuje do ohlašovacího lístku, a Národní agentura ISMN v ČR mu sdělí přidělené číslo ISMN.

Národní agentura ISMN v ČR přiděluje tato individuální čísla ISMN z bloku čísel ISMN k tomu určenému a přiděluje je bez ohledu na vydavatele. V tomto případě ISMN neidentifikuje vydavatele, ale pouze titul hudebniny.

Pokud vydavatel zvýší ojedinělou produkci na pravidelnou, vstoupí do systému ISMN a je mu přidělen příslušný blok čísel ISMN (identifikátor vydavatele).

01.12.12