První mozartovské muzeum na světě

První mozartovské muzeum na světě
 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) navštívil Klementinum poprvé 13. ledna 1787 a pak ještě několikrát. Během jedné jeho návštěvy mu prý studenti zdejšího generálního semináře zahráli jeho symfonii a Mozart se odvděčil vlastní produkcí, o níž se zmiňuje v zápise do Mozartova památníčku tehdejší rektor semináře Josef František Hurdálek.

Skladatelova obliba u Pražanů byla tak veliká, že z výtěžku ze dvou veřejných koncertů a dalších dobrovolných příspěvků vznikl r. 1837 u příležitosti padesátého výročí pražské premiéry opery "Don Giovanni" Mozartův Památník, první toho druhu na světě. Po slavnostním otevření 18. září 1837 byl  veřejnosti zpřístupněn v prostorách tehdejší c. k. univerzitní knihovny v Klementinu. Hudebniny byly umístěny ve dvou skleněných skříních a uprostřed nově pojmenovaného Mozartova sálu byla instalována na jeho busta.

Hlavní část sbírky dnes tvoří rukopisné i tištěné historické hudebniny, které obsahují více než 180 Mozartových skladeb. Tištěné hudebniny, mezi nimiž jsou i první vydání, pocházejí z produkce vídeňských a lipských nakladatelských domů z konce 18. a z první třetiny 19. století. Mezi nejcennější dokumenty této sbírky jsou čtyři dopisy psané rukou členů Mozartovy rodiny a samotným W. A. Mozartem. Památník dále uchovává listinné dokumenty, které mají vztah k životu a dílu W. A. Mozarta, k jeho pobytům v Praze i k vlastnímu založení Památníku.

Dnes je soubor Mozartova Památníku součástí Hudebního oddělení Národní knihovny ČR a je přístupný badatelům. Je využíván k badatelským účelům jako důležitý soubor pramenů např. k posouzení autenticity Mozartových děl, jejich dobových úprav a zejména recepce Mozartova díla v první třetině 19. století. Stal se rovněž využívaným zdrojem informací při tvorbě nového kritického vydání děl W. A. Mozarta (Neue Mozart Ausgabe).
 Mozartův dopis otci Leopoldovi (ukázka). Paříž 20.července 1778, NK sign. M III 16c

Prezentace výstavy "Moji Pražané mě uctívají", která se konala v Zrcadlové kapli Klementina v r. 2006 u příležitosti 250. výročí narození W. A. Mozarta

 Busta W. A. Mozarta v nadživotní velikosti od Emanuela Maxe (1837), nyní umístěná v předsálí Zrcadlové kaple, tvořila v letech 1837 - 1880 výzdobu Mozartova Památníku


 
 
 

Zdroj:
VOIT, P. Pražské Klementinum 1990
Centrální evidence sbírek MK ČR

01.12.12