flash_barokol
   
 
     
 

Barokní knihovní sál

Barokní knihovní sál byl dokončen v r.1722. Jeho podoba a úprava - např. nápisy na knihovních skříních - zůstala nedotčena. Dodnes demonstruje uspořádání barokní knihovny.
Knihy v tomto sále jsou souborem cizojazyčné tištěné teologické literatury, jak přicházela do Klementina od r. 1600 do nedávných časů. Knihy s nabílenými hřbety a červenou značkou tu stály za jezuitských dob.
Stropní výzdoba, která symbolizuje antickou vzdělanost jako základ, z nějž se vchází k biblickým prorokům a do křesťanského učení, je dílem Jana Hiebla. Z trojhranných výklenků nad okny v patře sálu na nás shlížejí významné osobnosti pražské jezuitské koleje, např. zakladatel české jezuitské provincie Petr Canisius, filosof Arriaga, teolog a mučedník Edmond Campian, nebo profesor a vůdce studentů v boji proti Švédům r. 1648 Jiří Plachý.
Řada geografických a astronomických glóbů je z větší části dokladem práce klementinských jezuitů. Nejmladší nápis, umístěný do průčelí sálu na galerii ředitelem K. R. Ungarem r. 1782, "BIBLIOTHECA NATIONALIS", dokládá de facto založení národní knihovny.

Prohlídky historických prostor s průvodcem

 
01.12.12